Det usynlige EU-valg
EP-valg: Ballerup Bladet udtaler at der blev rykket rundt på en del ved Europaparlamentsvalget, både i Danmark og ude i Europa, og har som den øvrige meningsindustri tolket eu-valget 25. maj som et protestvalg.

I Danmark var den store historie en valgsucces for Dansk Folkeparti stemmeandel på 26,6 procent – ud af de 56,3 procent, som valgte at bruge deres stemmeret.
Kigger man lidt nærmere på tallene, så er de måske mindre sensationelle. Godt og vel en fjerdedel af knap 60 procent – det svarer til omkring 15 procent af de stemmeberettigede. I de seneste meningsmålinger ligger Dansk Folkeparti til omkring de 20 procent. Havde man villet, kunne overskriften have været en ganske anden.
I England stemte 36 procent – i Frankrig 43,5 procent – og i Slovakiet kun 13 procent. For hele EU var stemmeprocenten på godt 43 procent. Det vil sige, at væsentligt mindre end halvdelen af de stemmeberettigede i hele EU faktisk valgte at bruge deres stemmeret. En mere præcis overskrift burde snarere have været Det usynlige valg.
Dansk Folkepartis centrale valgslogan var: ”Mindre EU og mere Danmark” – et slogan der er stort set indholdstomt. For hvad betyder ”mere Danmark”? Flere rapsmarker, flere motorveje, flere dannebrogsflag eller flere flæskestege eller mere medvind på cykelstierne?
Pointen er, at dette ”Danmark” stort set er tømt for indhold. Betyder ”Mindre EU” færre medlemslande, mindre fred, mindre samhandel, mindre italiensk spaghetti eller spansk rødvin? Ingen ved det.
Nok kan Messerschmidt dygtigt kritisere social dumping, velfærdspresset og EU’s overvældende afdemokratisering af lovgivningen. Men efter som han og DF støtter det indre marked, som alle problemerne stort set udspringer af, så har han ikke nogle svar og ingen løsninger udover nogle latterlige populistiske grænsebomme.
Spørgsmålet er hvad DF egentlig vil, når de nu ikke vil EU som andet end en løsere handelsaftale uden den nødvendige autoritet til at stille krav og til at få dem gennemført.
På den anden side er vi blevet præsenteret for eu-tilhængerne, der ukritisk har arbejdet for EU, og bakker op om et europæisk samarbejde med en neoliberal, økonomisk forståelse, som er identisk med forringelser, nedskæringer og konkurrencemaksimering og forkælelse af finanskapitalen.
Disse har fremstillet denne politik ikke som resultat af et politisk valg, men som den nødvendige politik uden alternativer.
Det er forklaringen på at omkring halvdelen af de europæiske vælgere undlader at bruge deres stemmeret.
Er der nogen her i landet, der for alvor tror på, at det at flytte 2 mandater fra Venstre og Socialdemokrater i Europaparlamentet til Dansk Folkeparti (eller til Folkebevægelsen mod EU – hvis det var det, der var sket) overhovedet vil gøre en forskel?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *