Ballerups økonomi er ikke længere i krise
Økonomi Økonomiudvalget har vedtaget en ny økonomisk strategi, der skal sikre Ballerups fremtid.

Ballerup Kommune er kommet ud på den anden side efter en lang periode med spareplaner. Næsten 350 millioner kroner skulle der findes besparelser for, og det har bestemt ikke været sjovt – hverken for lokalpolitikerne eller de borgere, som det gik ud over.

Men der er, som man siger, lys for enden af tunnellen. De voldsomme besparelser har haft den ønskede effekt; kommunens økonomi er kommet på ret køl igen. Derfor er det også ganske naturligt, at der nu er blevet strikket en ny økonomisk strategi sammen gældende for årene 2014 til 2018. En strategi der tager udgangspunkt i en økonomi i balance – frem for en økonomi i krise.

Strategien er netop blevet vedtaget i økonomiudvalget med opbakning fra alle undtagen Enhedslisten.

Ned med gælden

»Generelt set gør den nye økonomiske strategi, at vi ikke igen er sårbare over for eventuelle økonomiske tilbageskridt, men derimod er forsvarligt polstret,« siger Martin Jonassen (C), som er meget tilfreds med den nye strategi, der blandt andet lægger op til at kommunens kassebeholdning øges samt at der afvikles på gælden.

Konkret er målet at nedbringe gælden med minimum 50 millioner kroner i løbet af de fire år, som strategien dækker. Ballerup Kommune har på nuværende tidspunkt gæld for lidt over 650 millioner kroner.

»Vores tårnhøje gæld er et åg, der ligger over den kommunale økonomi og faktisk over den enkelte borger, for den hæmmer. De penge vi bruger på gældsafvikling, kunne vi have brugt på mange andre og bedre ting som for eksempel skolerne, vores ældre, daginstitutioner eller sænkning af grundskylden. Så derfor skal gælden afvikles hurtigst muligt,« siger Martin Jonassen.

Penge flytter rundt

Strategien lægger også op til at Ballerup Kommune følger KL’s rammer for anlægs- og serviceudgifter samt at likviditeten skal øges – der skal altså populært sagt være flere penge på opsparingskontoen.

Det gamle likviditetsmål lød på 120-150 millioner kroner. Men den nye strategi følger Økonomi- og Indenrigsministeriets anbefalinger og hæver målet til 170 millioner kroner.

Samtidig sænkes målet om overskud på de løbende poster, kommunens husholdningsbudget, fra 180-200 millioner kroner til 170 millioner kroner.

Endelig skal der også skabes en buffer – et såkaldt omprioriteringsrum i økonomien, der giver politikerne mulighed for at rykke rundt på pengene på en anden måde end tidligere.

»Der har nok været en tendens tid, at hver gang der kom nye udgifter, så lagde vi dem bare oveni dem, der allerede var i forvejen. Men vi glemte måske lidt at trimme i den anden ende, og så vokser udgifterne bare,« siger borgmester Jesper Würtzen (A).

»Med den nye strategi vil vi gerne skabe et rum – en pulje som vi i kommunalbestyrelsen kan prioritere i forbindelse med, at vi vedtager budgettet,« tilføjer han.

Borgmesteren anslår, at puljen kommer til at lyde på cirka en-to procent af driftsbudgettet, det vil sige 20-30 millioner kroner.

»Det betyder, at vi hele tiden vil trimme vores organisation. Man kan jo sagtens forestille sig, at der er ting, der i én periode giver god mening at bruge penge på, men som på et senere tidspunkt ikke giver lige så god mening. Og så vil vi hellere bruge pengene på noget andet,« forklarer Jesper Würtzen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *