Würtzen: »Økonomien er under kontrol«
jesper.jpg
Borgmester Jesper Würtzen glæder sig over det positive regnskab fra 2013, men har samtidig bedt administrationen om at sætte et arbejde i gang omkring bedre budgetstyring. Foto: Arkivfoto
Økonomi Ballerup Kommune kom ud af 2013 med en øget kassebeholdning på 50 millioner kroner. Det er glædeligt, men fremover skal der være bedre styr på budgetterne, var partierne enige om.

Ved sidste kommunalbestyrelsesmøde blev regnskabet for 2013 fremlagt, inden det blev sendt afsted til kommunens revision.

Budgetterne svingede en del fra kvartal til kvartal i 2013, men det endte heldigvis godt til sidst, så Ballerup kom ud med en øget kassebeholdning på 50,8 millioner kroner – og dermed en samlet likviditet ved udgangen af 2013 på 232 millioner kroner.

»Det er jo en fin udvikling, eftersom vi tidligere har haft problemer med at nå målet i den økonomiske strategi, som taler om at målet er mellem 120 og 150 millioner kroner,« sagde borgmester Jesper Würtzen (A) i sin forelæggelse af sagen på kommunalbestyrelsesmødet.

»Også her i 2014 ser det ud til, at vores likviditet stiger støt. Hermed vil jeg godt sige, at det ser ud til, at vi er ude af den noget bekymrende likviditetssituation, vi tidligere har været i,« sagde han og tilføjede straks:

»Det betyder ikke, at vi så bare kan slå gækken løs. Slet ikke. Men samlet må man sige, at økonomien er under kontrol.«

Bedre budgetstyring

Selvom Ballerup Kommune holder budgetterne er borgmesteren dog langt fra tilfreds med budgetstyringen. 2013 bød på alt for store udsving, mener han:

»Vi skal blive bedre til at styre budgetterne, for jeg synes, at der er for stor forskel mellem resultatet fra tredje budgetopfølgning til årsresultatet. Heldigvis i den økonomisk positive retning, men vi skal kunne ramme lidt bedre,« sagde Jesper Würtzen, som derfor har bedt administrationen om at sætte et arbejde i gang omkring bedre budgetstyring.

En udmelding der glædede andre partier i kommunalbestyrelsen:

»Det er selvfølgelig positivt, at vi har et stort overskud. Men det mindre positive er, at vi ikke har mere styr over, hvad der egentlig ender med at blive,« sagde Venstres Kåre Harder Olesen og tilføjede:

»Vi bør ramme bedre. Derfor glæder det mig også at borgmesteren vil have fokus på, at vi skal have en bedre budgetstyring.«

Venstremanden glædede sig også over det samlede årsregnskab:

»Det er jo positivt, at det nu ser ud som om, at vi er ude af en gænge, hvor det var svært at få enderne til at mødes. Og vi har fået lavet nogle spareplaner og fået gennemført dem, så vi nu har en økonomi, der er ved at stabilisere sig,« sagde Kåre Harder Olesen.

Herefter kunne en tilfreds kommunalbestyrelse afgive årsregnskabet for 2013 til kommunens revision.

Revisionen skal nu kigge tallene igennem og komme med en beretning, som kommunalbestyrelsen skal behandle på næste møde i slutningen af maj.

10 millioner ekstra

Ved samme kommunalbestyrelsesmøde blev 2014’s første budgetopfølgning forelagt, og her fortsatte den positive udvikling, så der også i begyndelsen af dette år er flere penge, end man havde regnet med til overs på budgettet – indtil videre i hvert fald.

»På baggrund af den mere gunstige økonomiske situation vil jeg på et enigt økonomiudvalgs vegne indstille, at vi mod sædvane prioriterer midler til nogle områder her udenfor de egentlige budgetvedtagelser,« sagde borgmesteren.

Der gives tre millioner kroner til støtte og udvikling af kriminalitetssamarbejdet mellem Københavns Vestegns Politi og Gladsaxe-, Herlev samt Ballerup Kommuner. Pengene fordeles med én million om året i tre år – og følger den bevilling på 13 millioner kroner, som politiet har fået til samme opgave.

To millioner kroner ekstra bliver sendt afsted til skolernes indvendige vedligeholdelse.
Og så har lokalpolitikerne også valgt at sætte fem millioner kroner af til yderligere løft af standerden på veje, cykelstier, fortove og beplantninger i kommunen.

Derudover fremrykkes projekter med forbedring af trafiksikkerheden samt adgangen til virksomhederne i Lautrupvang, så de kan gennemføres hurtigere end først beregnet.

Faktaboks: Ekstra Penge

Der er flere penge i Ballerup Kommunes sparegris end ventet. Derfor har politikerne ekstraordinært besluttet at give 10 millioner kroner til forskellige områder, som de mener trænger til en særlig indsats.

– 3 millioner kroner til støtte og udvikling af kriminalitets-samarbejdet mellem Københavns Vestegns Politi og Gladsaxe-, Herlev samt Ballerup Kommuner.

– 2 millioner kroner til vedligeholdelse og forbedringer på skolernes indendørsarealer

– 5 millioner kroner til forbedringer på veje, cykelstier, fortove og beplantning i kommunen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *