Kommentar til Peter Skaarup
Debat Det er med stor glæde jeg kan konstaterer, at Dansk Folkeparti er blevet et parti som beskytter lønmodtagerne...

… mod de overgreb som EU parlamentet og kommissionen samt folketinget foranstalter under henvisning til, at vi alle skal bidrage til at komme ud af finanskrisen.

Jeg kan konstaterer, at Dansk Folkeparti har bidraget med følgende indslag (af kærlighed til lønmodtagerne):

1 stk. dagpengereform, konsekvens: Nedsættelse af retten til dagpenge perioden fra fire år til to år, hvis den dagpengeret skal generhverves kræver det nu 52 ugers beskæftigelse inden for tre år, hvor det før var 26 ugers beskæftigelse.

1 stk. lovforslag med Venstre, der begrænser lønmodtagerne deres lovlige mulighede, for at konflikte sig til nogle ordentlige overenskomster, med det formål at de gule virksomheder, kan tegne værdiløse overenskomster.
1. stk. lovforslag, der delvis fritager virksomheder et økonomisk ansvar ved opsigelse af medarbejder, her tænkes på afskaffelse af betaling af såkaldte G-dage ved ansættelse under tre måneders varighed.

De virksomheder der mest vil få glæde af dette tiltag er typisk vikarformidling af arbejdskraft. Det er vist en kendt sag hvor lidt disse lægger i statskassen.

For en god orden skyld skal jeg gøre opmærksom på, at arbejdsgiverpligt først indtræder efter ansættelsen har en anttenitet på minimum 74 timer og vedkommende skal være medlem af en a-kasse.

Hvis dette er udtryk for Dansk Folkepartis velvilje over for lønmodtagere og deres intresseorganisation, så vil jeg forudse ikke ubetydelige samarbejdsproblemer parterne imellem, men I kan jo også fortryde jeres handlinger i lighed med den tidligere regering.

Jeg imødeser gerne at Dansk Folkeparti skifter ham og tager ansvar med konkrete beslutningsforslag, der financieres via skattebetalinger efter evne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *