Jesper Würtzens 1. maj tale
JESPER-WURTZEN-9.jpg
Tale Borgmester Jesper Würtzen holdt 1. maj tale på Tapeten her til morgen. Her er hans tale i fuld længde:

Rigtig god 1.maj. Dejligt at se jer her så talstærkt. Dejligt at så mange nye.

Selvom det snart er et halvt år siden, så vil jeg lige gøre det igen. Jeg vil starte med at glæde mig over – igen – at vi vandt kommunevalget! De blå troede, de kunne slå os, nu hvor vi er blevet lidt upopulære på landsplan, og nu hvor Ove ikke stillede op, MEN vi fik 14 ud af 25 pladser i kommunalbestyrelsen. Så jo: Socialdemokraterne styrer i Ballerup!

At det gik så godt skyldes ikke mindst en kæmpeindsats af hele partiet, af vores flittige og trofaste medlemmer og af vores dygtige kandidater. Ballerup er stadig rød – og Ballerup skal altid være rød.

Tak til alle jer der ydet gennem mange år, og har holdt den socialdemokratiske fane højt. Men alt har sin tid, og det er godt med nye kræfter og ideer. Så jeg vil også godt starte mig med at glæde mig over alle de nye friske kræfter, vi har fået i partiforeningen. Jeg har bemærket, at I arbejder med få flere arrangementer, hvor vi kan fortælle borgerne hvad vi står for…

Og der ér ikke noget at skamme sig over for Socialdemokraterne i Ballerup: Socialdemokraterne står for lighed, frihed og solidaritet med mennesket i centrum. Vi er et parti for: Dem, der virker med evne og ånd – og for dem, der skaber med den barkede hånd. Vi vil bygge – og vi vil styrke samfundet, så der bliver vækst og velfærd, til alle.

Vi er et parti, der tror på ret og på pligt: Ret til at være med i samfundet – og pligt til at yde det man kan. Herved adskiller vi os fra vores nye venner i Enhedslisten. Der er mange ting, vi er enige med dem i, men der er altså noget, hvor vi slet ikke kan være med dem.

Vi har begge fokus på de svage, men vi tør og vi vil godt stille krav til alle borgere om, at de skal yde det, som de kan. ”De som kan, de skal”, siger vi, ”men de som ikke kan, dem skal vi hjælpe”. Alle har ret og pligt til at bidrage med værdighed.

Vi adskiller os også fra Enhedslisten, når det drejer sig om økonomisk ansvarlighed. Vi socialdemokrater, vi får indtægter og udgifter til at hænge sammen. Vi har her i Ballerup stået i spidsen, for besparelser for 346 mio… om året, hvert eneste år ud i fremtiden. Det har været hårdt, men nødvendigt.

Jeg kan glæde med, at situationen nu er så god, at vi kan lægge en ny økonomisk strategi, hvor vi ikke mere behøver lave nye besparelser, men kan arbejde med at omprioritere de resurser vi har. Og hvor vi kan lave investeringer i fremtiden og afvikling af gæld, så vi ikke efterlader gæld i børneværelset.

Vi er økonomisk ansvarlige. Der er sammenhæng i tingene, når socialdemokraterne er ved roret. Det er ikke altid populært. Det har regeringen måtte sande. Det er meget nemmere som Dansk Folkeparti at rende ud med de populære budskaber: Love guld og grønne skove. 155 milliarder har de givet løfter for på landsplan. Ganske gratis og ufinansieret. Samtidig peger de på en statsminister, der siger 0-vækst. Hvordan det skal hænge sammen, forstår man ikke !!

Løsningen med at sende alle udlændinge dækker slet ikke. Heller ikke hvis man tager 2. og 3. generationsindvandrere med. Så det kan jo være, at logikken er, at man bare skal tage 4. 5. 6. Og 7. Generation med…. indtil pengene passer.

Jeg kan jo godt stå her og blive lidt nervøs for, hvornår de kommer til dem med tyske navne…
Würtzen fx. På den anden side… i den omgang kommer jo også dem, der hedder Messerschmidt.

Men i forhold til Dansk Folkeparti og deres popularitet, så skal vi måske blive lidt bedre til også at sige, at vi også satser på ældre, på dyrevelfærd – og at vi også er imod kriminalitet og uorden. Og så minde folk om den helt usammenhængende økonomiske politik.
Og minde folk om, hvem der stod bag forkortelsen af dagpengeperioden !

Eller fortælle om deres menneskesyn: På sidste kommunalbestyrelsesmøde i mandags sagde Dansk Folkeparti: Nej til at vi skal have flere almennyttige boliger i Ballerup. Begrundelsen var, at folk, der bor i almennyttige boliger, er resursesvage! Det vil altså sige, at over 55 procent af Ballerups borgere er resursesvage. Tak for den!

Det kan godt være svært at finde ud af, hvad Dansk Folkeparti mener og hvor de står. Nogle gange er de mere blå end de blå, mere røde end de røde. De kan være gule – og de kan sågar være grønne.

Dansk Folkeparti har en særlig evne til at skifte farve efter, hvad der nu passer til situationen. Nogle gange skifter de farve hen over natten, hvis de har fundet ud af, at et andet synspunkt er mere populært. De er så at sige Kamæleonfarvede.

Socialdemokraterne ønsker, at folk i Danmark har lige muligheder. Vi ønsker, at folk har lige arbejdsvilkår og har fair arbejdsvilkår. Derfor har vi vedtaget miljøklausuler, der sikrer, at firmaer der arbejder for Ballerup Kommune holder vores skrappe miljøkrav.

Vi har vedtaget sociale klausuler, der sikrer, at firmaer, der arbejder for Ballerup Kommune, tager deres sociale ansvar – herunder tager lærlinge, så de unge mennesker kan få en uddannelse.

De sociale klausuler kan Venstre og Konservative ikke være med på. De synes åbenbart ikke, det er vigtigt med et arbejdsmarked med plads til alle, eller at de unge får en uddannelse. De vil hellere lade de frie markedskræfter regere – med det resultat at over 10.000 unge mangler en læreplads. Og at Danmark om få år kommer til at mangle faguddannet arbejdskraft. Der er allerede flaskehalse. De frie markedskræfter har spillet fallit i denne sag!

Når ikke arbejdsgiverne kan leve op til deres ansvar, så må vi hjælpe dem – og her er sociale klausuler et rigtigt godt tiltag.

I Ballerup har vi også vedtaget arbejdsklausuler, der sikrer, at firmaer der arbejder for Ballerup Kommune arbejder til dansk overenskomst. Da vi behandlede sagen første gang i efteråret kunne venstre og konservative godt være med, men da vi behandlede sagen i mandags havde de fået kolde fødder. Socialdemokraterne foreslog nemlig, at vi i forhold til arbejdsklausuler både kontrollerer firmaerne, og at hvis ikke der bliver arbejdet til dansk overenskomst, så kan vi tildele bod – med mulighed for at ophæve kontrakten. Vi ønsker at folk i Danmark arbejder efter danske overenskomster, også med kædeansvar.

”Det bliver for dyrt for arbejdsgiverne” siger de borgerlige og derfor ville de pludselig ikke være med på kædeansvar – eller på kontrol og bod. Jeg må sige, at: Dét som jeg synes der bliver for dyrt for Danmark og danskerne, det er, når folk får arbejdsskader og når folk slides ned af for mange timers hårdt arbejde.

OG vi er selvfølgelig også solidariske med de arbejdere, der kommer fra andre lande i EU.
De skal ikke slides ned, men de skal heller ikke udkonkurrere danske arbejdere og virksomheder.

Jeg synes, det som bliver for dyrt, det er, hvis vi må opgive vores danske model for arbejdsmarkedet og for velfærdssamfundet. Det er en model, som folk fra hele verden misunder os. Selv finansbladet ”The Economist” beskriver den som efterstræbelsesværdig for et bæredygtigt samfund.

Og Jeg synes, det bliver for dyrt, hvis må opgive velfærdsamfundet og i stedet får et samfund hvor det bliver det rene klondike for almindelige mennesker at sig sikre en ordentlig løn, som man kan leve af. Og hvor vi vil opleve, at folk står udenfor arbejdsmarkedet, fordi de presses ud af alt for lave lønninger.

Derfor har Socialdemokraterne i Ballerup vedtaget arbejdsklausuler, og derfor har vi vedtaget sanktioner overfor de arbejdsgivere, der ikke lever op til vores krav.

Venstre kalder sig Danmarks største arbejderparti. Gå ud og fortæl folk, hvad Venstre står for, og hvad vi står for, og se om så ikke vi kan lave om på, hvem der er det største arbejderparti.

Og hvad angår kædeansvar, så kan vi da glæde os over, at Dansk Folkeparti nu støtter os i det. Det kunne vi konstatere i mandags i kommunalbestyrelsen, og det kunne vi i forgårs læse at Morten Messerschmidt, efter i 10 år at have været imod det, nu pludselig støtter os. Det må være dejligt at kunne skifte farve, alt efter hvilken vej vinden nu blæser.

OG i forlængelse af det med de sociale klausuler, så skal man jo altid feje for egen dør, så derfor vedtog kommunalbestyrelsen i mandags en strategi for Ballerup Kommunes sociale ansvar som arbejdsgiver. Hvor vi også selv sikrer, at Ballerup Kommune har både elever, flexjobbere, skånejobbere og folk i virksomhedspraktik og så videre.

Ballerup er en stærk erhvervskommune – og vi vil gøre den endnu stærkere. Vi var den kommune i Danmark, som fik næstflest nye arbejdspladser under kriseårene fra 2008-2013 ifølge DA.

Vi vil fortsat gøre det attraktivt at være virksomhed i Ballerup. Vi vil være i dialog med virksomhederne, og vi vil på den måde skabe vækst og formidle de medarbejdere virksomhederne har brug for nu, hvor opsvinget ligeså stille er i gang.

Erhvervslivet er motoren i velfærdssamfundet, som skaffer midler til velfærd og ikke mindst beskæftigelse til vores borgere.

Vi bliver flere og flere ældre, som heldigvis bliver mere og mere sunde. Der er utroligt mange tilbud for de ældre om at dyrke motion og om at mødes i fællesskaber, så ikke man oplever ensomhed.

Vi åbner efter sommerferien det nye Aktiv-center i de tidligere seminariebygninger på Solvej, så der bliver endnu flere muligheder for de ældre i Ballerup…

Vi oplever som kommuner at få flere og flere opgaver omkring sundhed fra regionerne – Også uden at vi får penge med til at løse opgaverne.

Ballerups borgere er heldigvis blevet sundere – færre ryger og folk drikker mindre. Det er godt! Men vi må sande, at vi i fremtiden får flere sundhedsopgaver:

Dårligt har lægen syet sidste sting, før patienterne bliver sendt hjem, hvor det er kommunen, der skal stå for den videre pleje og genoptræning. Derfor har vi omlagt hjemmeplejen, så hjemmeplejerne har mulighed for at have samme faglige kompetence indenfor det borgeren fejler, som man før mødte på hospitalet.

Derfor har vi omlagt vores hjemmepleje. Men jeg vil godt indrømme, at planlægningen og gennemførsel af denne omlægning kunne være gennemført meget meget bedre.
Men på den lange bane er det fornuftigt i forhold til de nye opgaver, der kommer til os fra regionerne.

Nu vi er på ældreområdet vil jeg godt nævne, at der faktisk bliver tilført 10,6 mio. ekstra til de ældre i Ballerup: 1,5 mio. ekstra til plejecentrene og 9,1 mio.
– til at ansætte flere sygeplejersker i hjemmeplejens nattevagt,
– til at oprette et aktivitetsteam, som skal skabe aktiviteter for svageste ældre borgere både i eget hjem og på plejecentrene
– til at ansætte flere træningsassistenter på plejecentrene.
– til at øge bemandingen i kommunens ældrecaféer.

Vi er glade for de 9,1 mio. som er en del af ældremilliarden, men i virkeligheden er det vores egne penge vi får igen. Kommunerne har fået reduceret i bloktilskud, men får nu øremærket penge tilbage i ældremilliarden.

Det er en helt paradoksal situation, at vi sidste år afskedigede medarbejdere i vores køkkener og cafeer på plejecentrene, fordi bloktilskuddet var gået ned. Og nu skal vi så til at ansætte folk til cafeerne igen, fordi vi får vores egne penge igen.

Det er ikke godt nok Folketing. Lad kommunerne selv have pengene – og selv prioritere. Stop de øremærkede puljer.

Folk og medarbejdere forstår det ikke. Fx kan BUPLs medlemmer stadig ikke forstå, hvor pengene til småbørnsområdet blev af for 2 år siden.

Historien er, at Ballerup Kommune skulle spare 50 mio. Alle områder skulle spare – også handicappede og ældre.

Samtidig fik vi 4,3 mio. øremærket til småbørnsområdet. Af dem brugte vi 2,6 mio. af til at styrke indsatsen omkring sproglig udvikling i nogle af vores områder. Og så brugte vi resten – 1,7 mio. – til at fastholde normeringen i institutioner med mange børn og til at bevare institutionen Sesam. Begge forslag der ellers stod til at blive gennemført.

Hermed blev småbørnsområdet et af de områder, vi sparede relativt mindst på i den store sparerunde. Det regnestykke kan BUPL ikke forstå.

Men jeg synes, at det havde været uhensigtsmæssigt først at lukke Sesam også lukke den op, på samme måde som vi har været nødt til at gøre med cafeerne på plejecentrene.

Men altså kære Folketing: Giv os alle pengene fra starten, så vi selv kan prioritere.
Vi vil ikke fodres med vores egen hale.

Ved samme budget (2013) besluttede vi faktisk også, at der skulle spares 4,5 mio. i forbindelse med et forslag til en ny skolestruktur. Debatten om skolestruktur har løbet siden nytår – både på Facebook, i Ballerup Bladet og rundt om på skolerne. Vi er nu nået frem til alternativt forslag til struktur, som alle partier står bag.

Jeg er glad for, at alle partier i kommunalbestyrelsen står bag en så vigtig beslutning, som en skolestruktur. Der ligger nu et fælles forslag om en skolestruktur,
hvor vi bevarer det trygge og nære for de mindre elever på de nuværende skoler,
hvor vi styrker udskolingen fagligt,
hvor vi styrker arbejdet med overgangen til ungdomsuddannelser
og hvor vi styrker ledelsen af skolen.
Og samtidig er sparekravet pillet ud.

Forslaget bliver sendt ud i høring nu, og i november beslutter kommunalbestyrelsen endeligt strukturen. Hermed får vi den ro på folkeskolen, der skal til at implementere den nye folkeskolereform.

Vi har også fået vores medarbejdere – lærere og pædagoger med i arbejdet, fordi vi har lavet overgangsaftaler om arbejdstiden.

Så nu bliver der ro – så arbejdet kan koncentreres om, at alle elever lærer mere og alle elever trives bedre.

Med ro på folkeskolen, med den nye erhvervsskolereform, med reformerne på arbejdsmarkedet er vi godt på vej i forhold til vores 0-25 års strategi, hvor vi har som mål at alle unge skal vokse op i sammenhængende udviklingsforløb, så de står med en uddannelse og et job når de bliver 25 år.

Vi sætter arbejdet om udvikling på 0-6 års området i gang nu – for netop på småbørnsområdet er det utroligt vigtigt, at der bliver gjort den grundlæggende indsats, som er fundamentet for barnets videre udvikling.
Vi ønsker, at det skal gå alle vores unge godt, men desværre kan vi lige nu se unge mennesker, der fylder i gadebilledet i Skovlunde og her i Hede-Magleparken.

Det er unge mennesker, som skaber utryghed og som har gang i aktiviteter, der tyder på, at der foregår ulovligt salg af hash og andre stoffer.

Mange af dem kommer udefra – men nogle af dem er desværre Ballerup-borgere.
Der går rygter om, at de har forbindelse til bandemiljøet. Det er så ærgerligt, så ærgerligt at se unge mennesker tage det forkerte valg.

Ballerup Kommune samarbejder tæt med Vestegnens Politi for at få has på det her. Vi gør, hvad vi kan for, at det skal være besværligt at være koble sig på bandemiljøet – med de redskaber vi har: både gulerod og ikke mindst pisk, men det er desværre alligevel sådan, at nogle af de unge tager det forkerte valg.

De må tage konsekvensen af deres handlinger – og vi skal gøre det besværligt for dem.

Borgerne i Hede-Mageparken har besluttet at lave en fredsmarch på næste tirsdag d. 13. Maj, hvor de vil vise at de forkerte kræfter IKKE skal bestemme i Hede-Magleparken.

Jeg kommer der, og jeg vil opfordre alle her til at komme. Og så vil jeg opfordre alle til at tage afstand fra de, der køber hash her i Ballerup Kommune.

Desværre ser vi borgere af alle slags – også pæne familiefædre – og –mødre, der køber hash – og vi ser unge købere. De, som køber, er med til at understøtte bander og kriminalitet.
De er med til at skabe utryghed her i deres eget bo-område.

Skal vi stoppe bander og utryghed, må vi stå sammen. Vi har i kommunalbestyrelsen netop i mandags afsat 3 millioner kroner til at styrke vores indsats i samarbejde med Vestegnens Politi til at undgå og bekæmpe bander i Ballerup – for vi vil ikke finde os i det!
—–
Det var en dum historie, men ellers er der meget vi glæde os over:
Vi kan fx glæde os over, at CO2 udledningen i Ballerup Kommune – både det private og offentlige forbrug – er reduceret med hele 31 % siden 2006!

Vi kan glæde os over at der med ungdomsskolens og musikskolens flytning til Parkskolen er ved opstå et godt ungdomsmiljø i Ballerup midt.

Vi kan glæde os over, at Ballerup kommer på verdenskortet ikke mindst i Kina og Asien, når der til august er VM i Badminton i Superarenaen.

Det vil være en unik mulighed for Ballerup, København og Danmark at tiltrække turister og erhverv – til gavn for økonomien og væksten – ligesom jeg ikke vil undlade at nævne, at Ballerups samarbejde med Wuxi i Kina lige har sikret en stor kontrakt til Danmark om jordrensning efter forurening.

Og så har vi har fået styr på økonomien i Ballerup Kommune, for det kan vi socialdemokrater! Vi tør træffe de vanskelige og nødvendige beslutninger. Det har vi også gjort på landsplan.

Det er ikke altid så populært, men heldigvis har vores vælgere her i Ballerup bedre forståelse for det nødvendige. Eller måske har vi været bedre til at forklare, hvorfor besparelserne var nødvendige…

Men det ser ud som om, det er slut med besparelser. Vi fik faktisk større overskud på vores regnskab for 2013 end vi havde forventet.

Det betyder, at de likviditetsproblemer, vi havde, er overstået, og kommunalbestyrelsen besluttede i mandags at bruge 10 mio. ekstraordinært som et engangsbeløb:
5 mio. ekstra til vedligeholdelse af veje, stier og fortove
2 mio. ekstra til indendørs vedligeholdelse af vores skoler og
3 mio. som nævnt til at forebygge bander.

Vi vil fortsat sikre en ansvarlig styring af økonomien, så der bliver stabilitet, og så der er råderum til investeringer.

Som de ville sige i Jylland, så ser det ikke så værst ud for Socialdemokraterne i Ballerup. Vi kan godt rette ryggen og fortælle om, hvad vi gør, så vi får endnu flere medlemmer. Nå ja og endnu flere stemmer gør da heller ikke noget…

I første omgang skal vi have Katrine valgt ind i EU. Katrine kommer godt nok fra Jylland, men det gør Mette også, og det gør Ove også – og jeg er faktisk også født i Jylland.

Og hertil så har Katrine de rigtige holdninger: Hun vil bruge EU til styrke vores allesammens velfærd – og det er jo ude i kommunerne at borgerne møder velfærden, så derfor vil Katrine også være i dialog med os helt almindelige mennesker.

Så kom med ud og støt Katrine i hendes valgkamp !

Men altså: Jeg synes godt vi kan være tilfredse med os selv her i Ballerup. Så ret ryggen og lad os hejse den socialdemokratiske fane:

Ballerup er en god by – det skal den også være i fremtiden – derfor skal socialdemokraterne være ved roret!

God 1. Maj !

1 kommentar om “Jesper Würtzens 1. maj tale”

 1. Jørgen Flyr siger:

  Valgbedrag om EU- valget

  Borgmesteren burde vide bedre end at anbefale, at stemme socialdemokratisk for at bruge #EU til styrke vores allesammens velfærd#.

  Han ser helt bort fra at EU i ly af krisen har gennemført en lang række tiltag, der har givet EU mere magt over medlemslandenes økonomi og forringet medlemslandenes velfærd.

  I 2010 fik Danmark en henstilling fra EU om at spare 24 mia. kr. i løbet af en 3 årig periode.
  I 2011 kom europlus-pagten, også kaldet konkurrenceevnepagten, med mulighed for at straffe lande, hvis økonomi ikke lever op til EUs krav.
  I 2013 fulgte Finanspagten, som Folketinget også har valgt at følge. Helt absurd, at befolkningen ikke fik mulighed for at afvise den ved en folkeafstemning. Og nu vil EU med Socialdemokratiets velsignelse indføre en Bankunion, hvor danske skattekroner skal gå til at holde hånden over europæiske banker. Borgmesteren må have sovet i timerne, ja ikke bare det!

  Skal EU have mere magt om den danske velfærdsmodel? Nej selvfølgelig ikke. Og EU skal heller ikke undergrave danske løn- og arbejdsforhold. Her er kun et sted du kan stemme, og det er på Folkebevægelsen mod EU, Liste N.

  Jørgen Flyr
  Degnevangen 18
  2750 Ballerup

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *