Forældrene svigtes
Debat Kære Peter Als. Du burde ikke undre dig over, at jeg reagerer mod, at forældrenes indflydelse i skolerne begrænses. For det er jo det der sker.

Selvom du skriver om forskellige krumspring, der skal fastholde forældrenes indflydelse indskrænkes antallet af bestyrelser fra 9 til 5. For ikke mange år siden indskrænkede man også forældrenes indflydelse ved at sammenlægge skoler og fritidsordninger. Det samlede billede for udviklingen af forældreindflydelsen ser ikke godt ud.

Det vil heller ikke fremme forældrenes engagement, at skulle sidde i en bestyrelse, der reelt bliver bestyrelse for 2 skoler.

Hvad angår skolevalg, ser din indstilling rigtig god ud. Forældre skal kunne vælge, hvor deres børn skal gå i skole. Men virkeligheden er ikke, som du beskriver den.

Forældrene vil fremover kunne indskrive deres børn i fem skoler. Hvad angår valg mellem de to afdelinger i den enkelte skole bliver det kun frit så længe det ikke betyder noget for klassedannelsen. Der bliver ikke råd til at oprette ekstra klasser, hvis forældrene vælger anderledes end forudsat.

Der kan være mange gode grunde til at ændre på skolestrukturen, men lad være med at fortælle forældrene, at ændringerne ikke betyder noget. Det kan være godt med forandringer, men det vil næsten altid ramme nogen negativt, og her er det forældrenes demokratiske indflydelse der forringes.

Alligevel ser jeg gerne strukturændringer i vores folkeskole og er i virkeligheden skuffet over de få ændringer, der lægges op til og som vel dårlig nok kan kaldes en strukturreform. Modet svigtede hos politikerne, da muligheden for en virkelig forbedring af folkeskolen var til stede. Ændringer der ville have styrket de unge menneskers muligheder i lang tid fremover.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *