Dårligt Lidl-forslag
Debat Forslaget til placeringen af Lidl i Måløv er det dårligste, vi længe har hørt.

Trafikmæssigt vil sikkerheden blive forringet og medføre en større risiko for trafikuheld.

Men støjen fra den øgede trafik samt Lidt-butikkens ventilatorer, kompressorer, affaldskværnere m.m. vil også medføre øgede gener for de nærmeste naboer.

Har også svært ved at se, at der er behov for en dagligvarebutik mere i Måløv end de fem, der er i forvejen.

Men hvis kommunalpolitikerne er så opsatte på at få en Lidl mere i kommunen, så læg da butikken i Hindsgaul-centret på den anden side af Frederikssundsvejen. Bygningen og P-plads er allerede lavet og der kan formentlig rykkes ind efter nogle små-ombygninger.

Det er muligt at det kræver en ændring i lokalplanen for Hindsgaulcentret, men hvis man kan lave det på den ene side af Frederikssundsvejen, så kan man vel også på den anden side?

Så kan kommunalpolitikerne da få deres Lidl-butik i Måløv i Hindsgaul-centret og de ekstra syv arbejdspladser, det bibringer kommunen.

1 kommentar om “Dårligt Lidl-forslag”

 1. Heidi Rehorst siger:

  Lidl problematikken i Måløv.
  Jeg er helt enig med både Erik Fecher, Mette Matz og Jens og Malene Mourier i, at en Lidl placeret på den ubemandede F24 tankstation, der selv af Ballerup Kommune benævnes som en grund med bebyggelsesmæssige begrænsninger, hvor tilkørselsvejen er begrænset, og der skal inddrages yderligere grund, samt indhentes vejmyndigheders tilladelse til at kunne omgå vejbyggelinier, virker som et noget hovedløst projekt, specielt når jeg tænker på, at der i den anden ende af Måløv Hovedgade ,nr 123, bag ved Eskebjerggård, ligger en grund, ejet af Ballerup Kommune, med et grundareal på 7860m2, hvor der er tilkørselsforhold både fra Måløv Hovedgade og Jungshøjvej, en grund Ballerup Kommune har til salg med boliger for øje, og har haft til salg nu i flere år, en fin grund uden bebyggelsesmæssige problemer, en super placering for en dagligvarebutik, hvor der er et stort kundeunderlag, herunder Novo Nordisk medarbejdere, busser der kører lige forbi, og hvor Lidl stadig vil have den store synlighed, som er kravet for at ligge i Måløv. I denne ende af byen er der ingen tankstationer, forretninger eller andet, hvorved Lidl vil kunne blive et aktiv for beboere og arbejdende i området, vel og mærke, hvis det overhovedet er nødvendigt med endnu en butik i vores nærområde.
  Ballerup kommune må da også være interesseret i at komme af med en grund, de i 1995 købte for 2.2 millioner kr. Det er da ikke rentabelt at have en grund liggende i så mange år, snart 20 år, uden den bliver brugt til noget?!
  Jeg mener bestemt ikke, at en Lidl på den pt. planlagte grund ved F24 grunden, har nogen betydning for dæmpning af trafikstøj, tværtimod, og hvis det havde været i Ballerup kommunes interesse, at beskytte os beboere for larm fra Måløv Byvej, så burde de for mange år siden have tænkt på dette.
  Til sidst vil jeg da heller ikke undlade at kommentere på, at der i det lokalplanforslag, kommunen har lavet, er lidt for mange modsatrettetede oplysninger, som gør til, at jeg ikke kan tage det seriøst. Se blot mht cykel/gangsti ved den blinde ende af Måløv Hovedgade, ved F24, et sted står der i forslaget, at man vil afbryde den eksisterende mulighed for cyklister og gående at benytte fortovet mere, et andet sted står der så, at i udkanten af butikkens parkeringsplads etableres et nyt fortov mellem Måløv Hovedgade og Gjørdingvej, så boligkvarteret beholder sin gangforbindelse østpå. Det er da modstridende oplysninger, og derfor ikke et pålideligt lokalplanforslag.
  Jeg håber mange møder op onsdag den 4.juni 2014 kl 19.30 på Ballerup Rådhus, og tilkendegiver deres utilfredshed med Lidl projektet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *