Udvikling eller afvikling
Længe har der været skrevet om skolekvalitetsanalysen og dens konsekvenser. Mange ord er brugt og holdninger er blevet kastet rundt mellem partierne i skoleudvalget, man kan nemt få indtrykket af, at der tænkes mere på individuelt genvalg til næste kommunevalg end der tænkes på en udvikling af undervisningen til gavn for børn og forældre.

Det er vigtigt at man ændre tankesæt og ser udviklingen af folkeskolen som en solidarisk proces og ikke lader sig gå på af marginalgrupper, der kun vil sit eget bedste, det vil der aldrig komme noget godt ud af, og på sigt vil skolen aldrig kunne blive bæredygtig.

Det er synd af de 4.5 mill som skoleudvalget blev pålagt at reducere udgiftsrammen med i 2012 nu skal være genstand for en misforståelse af hvad der egentlig er intentionerne med skolekvalitetsanalysen, nemlig at tilpasse folkeskolen i Ballerup til de nyskabende processer der ligger i skolereformen og skolen med vilje.

Jeg er sikker på, at det er af stor betydning, at man politisk forholder sig til de store politiske rammer for den kommende udvikling og lader skolernes ledelse og personale om detaljerne.

5 kommentarer om “Udvikling eller afvikling”

 1. Karsten Kriegel siger:

  Jeg må give min tidligere gode kollega fra Skoleudvalget Michael Krautwald ret. Det lader til, at en god mulighed for at fremtidssikre vores skolevæsen, så vores skoler i fremtiden kan leve op til nye krav, ser ud til måske at være forpasset.
  Jeg synes, den hidtidige debat i høj grad har været styret af følelser, hvor lokale særinterresser har fået lov til at sætte dagsordenen. Politikerne har ført sognerådspolitik i stedet for at vise mod og fremsynethed, hvor man ser overordnet på, hvordan det samlede skolevæsen fremtidssikres på en bæredygtig måde.
  Af fare for at genere for mange af de nuværende elever (og deres forældre) ender det nok med den mindste fællesnævner, hvor alle får deres vilje og samtidig endnu engang udskyder de nødvendige beslutninger.
  Det virker som om, at der er en berøringsangst i forhold til at ændre på det bestående og at hele tilgangen til skolestrukturen har været en defensiv holdning og ikke konstruktiv.

 2. Mette Hedegaard siger:

  Afvikling? Mener du virkelig, at vi ved at lytte til forældrene bidrager til en afvikling af skolen??? Hvis det er det du mene, så må jeg sige vi ikke fortolker “repræsentativt demokrati” på samme måde. Jeg tager det meget bogstaveligt. Jeg mener at jeg repræsenterer de mennesker der har stemt på mig, og at jeg både lytter til forældre og underkaster de politiske spørgsmål mine egne politiske analyser og vurderer sagerne i forhold til Enhedslistens politik.
  Når du mere end antyder at jeg (for jeg er trods alt en del af skoleudvalget og uenig med dig ) skulle træffe beslutninger udfra mine muligheder for at blive genvalgt, så må det skyldes at du kender mig utroligt dårligt, og at du ikke kender Enhedslistens principper om partiskat.
  Det er sådan her: jeg er gået ned i tid på mit arbejde – nogenlunde svarende til det som KMB vederlaget kan dække. Det vederlag der er tilbage, betaler jeg 33procent partiskat af (brutto).
  Min motivation er i hvert fald ikke økonomisk betinget.
  Jeg vil også anfægte at jeg skulle sidde og tage særhensyn til den skole mine egne børn går på. Jeg har fx været meget optaget af debatten om Højager, hvor mine børn så ikke går…
  Allerede fra starten, inden nogen – politikere eller forældre- nåede at melde noget ud, skrev Enhedslisten et indlæg på vores hjemmeside som er delt på Facebook. Her redegør vi for, hvad der er vigtigt for os og hvordan ønsker at strukturere folkeskolen i Ballerup… Så medløbere kan man altså heller ikke kalde os.
  Når alt kommer til alt, handler det måske mest om, at du ikke er enig….og det er jo en ærlig sag. Måske skulle du så bruge krudtet på at argumentere for din egen sag fremfor at skyde os andre dystre motiver i skoene? Du argumenterer jo ikke…. Det er altså ikke et argument at sige, at skolen vil forfalde, hvis vi ikke gør noget nyt.

 3. Mette Hedegaard siger:

  Karsten Kriegel
  Du skriver at der bedrives sognerådspolitik og at vi der sidder i kommunalbestyrelsen ikke lader os styre af de rationelle og åbenlyst rigtige beslutninger der SKAL træffes.
  Du klandrer også debatten for at have været styret af følelser.
  Det er simpelthen for langt ude at du – ligesom Michael Krautwald – anfægter vores motiver i debatten, anklager forældrene som har været aktive for at være styret af følelser ( man kunne måske med rette spørge dig, hvad skulle de dog ellers være?) og så påberåber du dig patent på SANDHEDEN det er åbenbart dig og Michael som sidder inde med den sande viden om, hvad der skal til for at fremtidssikre skolerne?
  Det ville klæde dig at dele din store viden med os andre…. Argumenter dog for dit eget synspunkt fremfor at angribe vores andres måder eller intentioner…

  Jeg tilstår gerne at jeg har følelser i klemme i skoledebatten. Jeg har børn i skolen. Har du det?

  Betyder det så at jeg ikke kan tænke på andet end min egen lille skole? NEJ Selvfølgelig ikke. Kvalificerer det min viden om skolen at jeg har børn i den og at jeg i øvrigt selv er lærer? Ja selvfølgelig gør det det. Du ville jo også have en fordel i forhold til mig, hvis vi skulle lukke kirker…
  Jeg har aktivt afsøgt alle (såvidt jeg kan se) hjørner og jeg mener at jeg har fundet det bedste ståsted i denne her debat udfra de øgede krav til skolen, børnenes trivsel, lærernes arbejdsvilkår, faglighed, og selvfølgelig også skævet til økonomi…
  Jeg har diskuteret med mit politiske bagland, med politikere af anden observans, med forældre, forældrebestyeelser. Jeg har lyttet til hvad skolerne og forældrene siger… Og så har jeg taget stilling.
  Jeg bliver voldsomt provokeret af at både du og Michael mere end antyder, at I som kommunalpolitikere (nuværende og tidligere) skal sidde med sandheden om hvad der er godt for skolen. At I nærmest sætter en ære i, at gøre det stik modsatte af det folk ønsker….vel at mærke folk som har henholdsvis stemt og ikk stemt på dig og Michael.

  At være repræsentant for folk i en kommunalbestyrelse er. I mine øjne ikke et Carte blanche til at gøre det “nødvendige” men en pligt til at lytte til dem man repræsenterer…
  Bøvs!

 4. Karsten Kriegel siger:

  Mette.
  Du skriver, at jeg skulle sætte en ære i at gøre det modsatte af, hvad folk ønsker. Jeg ved ikke, hvad “folk” ønsker.
  Jeg har desværre ikke haft mulighed for at besøge skolerne og lytte til, hvad bestyrelser og øvrige forældre har udtrykt på disse møder.
  Men ser man på f. eks. kommunens facebook-debat om skolestrukturen, så er det den samme håndfuld lokalpatriotiske forældre, der igen og igen skriver. Er det denne gruppe, du mener er “folket”?
  Selvfølgelig skal disse forældre altid kæmpe for deres børns skole og at der ingen ændringer sker i forhold til deres egne børn. Det er naturligt og helt forståeligt. Men er denne “kamp” for det bestående nødvendigvis også udtryk for en objektiv og helhedsorienteret tankegang, som er det bedste for alle børn i kommunen (og i fremtiden??). Hvis du mener, at det er tilfældet, så er det selvfølgelig OK.
  Men jeg har også talt med forældre, som har børn i skolen og med mit bagland. Og her hører jeg bla. udsagn om, at Ballerups skolevæsen er bagud. I forbindelse med kommunalreformen, hvor mange kommuner (ikke Ballerup) blev lagt sammen, fik man på dette tidspunkt tilpasset skolestrukturen i forhold til et faldende børnetal – dette gjorde man selvsagt ikke i Ballerup.
  Skolereformen lægger op til flere klasser pr. skole for at opnå et godt årgangssamarbejde, faglig fordybelse med differentiering, lektiehjælp til forskellige niveauer. Derfor er Ballerup bagud.
  Der er også snart et krav om 95% liniefagsdækning, hvilket bedre opnåes ved at en lærer kan have flere klasser i “sine” fag og ikke “tvinges” til at undervise i mange andre fag for at få sit skema fyldt op.
  Så jeg savner meget argumenter om den faglige bæredygtighed i debatten.

 5. Martin Edens siger:

  Karsten,
  jeg bemærker at du savner argumenter om den faglige bæredygtighed. Måske du burde tage denne mangel op med forvaltningen, eftersom det er deres oplæg som mangler en faglig bæredygtighed. Som du muligvis har set på det trykte brev fra skolebestyrelsen på Østerhøjskolen, så er det netop den manglende faglighed i det oplæg fra forvaltningen, som vi angriber.
  Vi er udemærket bevidst om at der er indsatsområder i skolevæsnet i Ballerup som der skal tages fat i, men det nytter jo ikke noget at tage dette samtidigt med en meget omfattende skolereform. Såfremt man gør dette, så vil lærerne blive endnu mere udsat og dermed ikke, i mine øjne, have tilstrækkeligt overskud til at kunne tænke de store og favnende tanker som der er så mange af blandt de mange gode lærere i Ballerup kommune.
  Såfremt du, til forskel fra forvaltningen, ligger inde med argumenterne for den løsning som man har forsøgt, nu to gange, at trække ned over forældre, lærere og ikke mindst eleverne, så syntes jeg du skal dele dem, for ellers lyder det som tomme valgtønder der buldrer.
  mvh
  Martin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *