Processen om skolekvalitet og struktur
Debat I et læserbrev i Ballerup Bladet rejser Stine Rahbek Pedersen nogle spørgsmål omkring processen om forslaget til ny skolestruktur i Ballerup Kommune.

De forslag til skolestruktur, som i øjeblikket debatteres på bl.a. kommunes debatside på facebook og i Børne- og Skoleudvalget er administrationens forslag, der er afslutningen på den analyse af skolekvalitet, som har været i gang i hele 2013. Analysens formål var at undersøge hvordan visionen for skoleområdet Skole med Vilje, kvalitet og struktur hænger sammen.

I kvalitetsanalysen bidrog borgere, brugere, ledere og medarbejdere. Ledere og bestyrelser fra daginstitutionsområdet deltog også, da Kommunalbestyrelsen ønsker sammenhæng i hele 0-25 års området.

Det var en udbytterig proces med gode møder med alle aktører i og omkring skolen. Der var blandt alle stor opbakning til visionen Skole med Vilje, og processen har givet en lang række billeder på, hvordan kvalitet ser ud i Ballerup Kommune. Herefter har administrationen vurderet, hvilken struktur der bedst muligt understøtte,r at billederne og visionen kan blive til virkelighed. Det har de blandt andet gjort ved at opstille nogle kriterier for pædagogisk, ledelsesmæssig og økonomisk bæredygtighed, som kan findes i det oplæg som Børne- og Skoleudvalget behandlede den 4. februar 2014.

Som jeg har forstået det, har der i hele processen været åbenhed om, at det kunne ende med forslag om ny skolestruktur. Kommunalbestyrelsen ønskede, at skolekvalitet og vision blev drøftet grundigt inden, at der kunne tages stilling til, om der ønskes en ændring af strukturen. Det som blandet andet bestyrelserne bidrog til i foråret 2013, som Stine Rahbek Pedersen nævner, var til kvalitetsforståelsen.

Jeg vil gentage, at der er endnu ikke taget politisk stilling til administrationens forslag. Jeg ved, at Børne- og Skoleudvalget arbejder med andre strukturforslag til, hvordan vi bedst muligt opnår endnu højere kvalitet i skolen i Ballerup. Hvis der skal ske en ændring af skolestrukturen, vil dette blive sendt formelt i høring, hvor alle vil få mulighed for at indsende et høringssvar.

Indtil videre debatteres administrationens og andre forslag til skolestruktur fortsat. Alle er velkomne til at bidrage. Det kan man gøre på kommunes facebookside ’Ballerup Kommunes debat om ny skolestruktur’ eller ved at sende input til formand for Børne- og Skoleudvalget Peter Als.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *