Nærvær med børn må ikke blive en mangelvare
Debat Den 1. april offentliggjorde vi – BUPL Storkøbenhavn – resultaterne af vores undersøgelse om pædagogernes psykiske arbejdsmiljø i Ballerup og de andre 11 storkøbenhavnske kommuner.

Resultaterne var på mange måder overvældende, for hver tredje pædagog oplevede at have et dårligt psykisk arbejdsmiljø; seks ud af 10 pædagoger overvejede at skifte fag og 71 procent af pædagogerne oplevede, at de ikke var så nærværende over for børn og unge, som de gerne ville. Der er noget, der ikke er, som det skal være.

Alle forældre ønsker, at deres børn er i trygge hænder, når de afleverer dem i vuggestue, børnehave, fritidshjem eller klub.

Som forældre forventer vi, at pædagogerne er nærværende overfor vores børn – at vores børn bliver set, og at der er tid til at trøste, lytte eller hjælpe. Og det samme gør pædagogerne, for ellers ville 71 procent ikke opleve, at de skulle have været mere nærværende overfor børnene. Et bekymrende højt tal.

Der er gennem årene blevet flere børn pr. pædagog. Det er derfor også absurd, at mange pædagoger vender kritikken indad, når de oplever, at de ikke har tid til at være nærværende. I stedet for at fokusere på årsagen, så bebrejder de dem selv, at de ikke kan nå at være de pædagoger, de gerne vil med den omsorg og det nærvær, de synes, er nødvendigt.

Det er vigtigt at være opmærksomme på, at hvis årsagerne til et dårligt psykisk arbejdsmiljø er strukturelle, så kræver det også nogle strukturelle løsninger. Det kan aldrig blive den enkeltes individuelle ansvar at forbedre sit arbejdsmiljø via individuelle løsninger som psykologtimer eller tilbud om at blive coachet.

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan opstå af flere forhold, men ikke at have tid til at udføre sit arbejde er en del af årsagen.

I undersøgelsen udtrykker op mod halvdelen af de storkøbenhavnske pædagoger da også, at de savner tid til både at forberede og udføre deres arbejde. De går ofte hjem med dårlig samvittighed og uden at nå det planlagte. Mange oplever, at der bliver introduceret mindst to nye store opgaver eller projekter om året – typisk på initiativ fra forvaltningen.

Det er og bliver en fælles udfordring, hvor såvel pædagoger, ledere og arbejdsgivere skal være med, hvis vi skal forbedre pædagogernes psykiske arbejdsmiljø. Og det skylder vi både dem, skatteyderne og børnene.

Lad os sammen forbedre arbejdsmiljøet. Lad os skrue ned for antallet af nye projekter, hvis de ikke er indlysende nødvendige. Lad os afsætte de nødvendige ressourcer til pasning af vores børn, så børnene ikke skal kæmpe om de voksnes opmærksomhed. Lad os minde hinanden om at nærvær og tryghed og tid er afgørende for vores børns trivsel, og lad os gøre op med, at stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø er noget, der kan løses individuelt.

Det kræver en fælles indsats og en gensidig opmærksomhed. Så kære politikere og borgere: I håb om at vi om et år kan skrive et indlæg om, at det psykiske arbejdsmiljø for pædagogerne i Ballerup og hele Storkøbenhavn er blevet bedre, inviterer vi hermed til yderligere dialog og samarbejde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *