Hvorfor skal børn og pædagoger mistrives?
Debat Jeg har mærket det på egen krop, jeg har set kollegaer blive ramt og jeg har følt vreden og frustrationen sprede sig som steppeløv igennem min krop.

Jeg har set på de børn jeg møder hver dag i min vuggestue, hvor kede af det de bliver når de ikke kan blive trøstet. Set dem gå rundt som små zombier og prøve så godt de kan at finde nogen, som kan være der for dem.

Hvorfor er det, at pædagoger i deres arbejde skal have det på denne her måde? Hvorfor er det, at børn allerede i en tidlig alder finder ud af at der er ikke nogen voksne til dem? Børn har om nogen brug for tryghed, nærvær og omsorg. De har brug for at mærke at vi pædagoger er der for dem og gerne vil dem.

En ny undersøgelse lavet af BUPL Storkøbenhavn beviser, at der er noget om snakken. En tredjedel af pædagogerne føler at de har et dårligt psykisk arbejdsmiljø og der er et hyppigt tidspres på særligt 0-6 års området.

Det betyder at hver tredje pædagog ikke har tid nok til at færdiggøre deres arbejde og ikke nok med det, har størstedelen af dem som har været med i denne undersøgelse dårlig samvittighed over manglende nærvær i deres praksis.

Børn skal have en god dag hver dag. Forældre afleverer trygt deres børn til os, og vi har derfor ansvaret for at passe godt på dem. Vi skal være med til at skabe grobund for deres færden ud i livet. Vi vil af hele vores hjerte og med vores faglighed gerne kunne gøre vores arbejde. Gøre det vi er uddannet til og det vi er bedst til.

Men jeg er tit og ofte forhindret i at gøre mit arbejde fuldt ud. Det hører også med til mit job at forberede, dokumentere og evaluere det arbejde som jeg laver. Det skal vi for ingen grunds skyld undvære.

Vi skal inkludere alle børn i et fællesskab, vi skal arbejde med sprogpakken og vi skal arbejde med vores pædagogiske læreplaner. Vi kan lave et super godt pædagogisk arbejde, som er til gavn for børnene og pædagoger. Her udover skal vi også se på det enkelte barn og gruppen.

Nej, det handler ikke om at fjerne alt det gode der gør os fagligt stolte og som vi også er dygtige til. Nej, vi har brug for flere ressourcer i form af flere pædagoger i vores praksis.

Jeg ser en stor forbedring af vores praksis hvis vi kunne få flere pædagoger ansat og vi igen kunne få vores minimums-normeringer tilbage.

Jeg ser en forbedring i at pengene ikke længere skulle følge børnene men at vi i stedet fik en pulje penge som dækkede hele året.

Jeg ser det nødvendigt, at regeringen og kommunerne anerkender at vi har brug for tid til forbedrelse af vores pædagogiske praksis.

Kære politikere, nu er det snart på tide at I vågner op og lytter til os. Alle undersøgelser viser hvad børn har brug for. Alle undersøgelser viser og nu engang for alle at vi pædagoger er skåret ind til benet og at vi er ved at knække sammen.

Giv børnene det de har brug for. Giv dem nogle dygtige kvalificerede og kompetente pædagoger tilbage så de bliver gode samfundsborgere. Giv pædagogerne deres anerkendelse og lyt til hvad vi som professionelle har brug for, for at kunne bringe vores psykiske arbejdsmiljø på rette kurs igen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *