Ballerups folkeskoler skal fortsat være forældres førstevalg
Skolestruktur: Jan Møller skriver om folkeskolen.

 

Folkeskolen har siden de første PISA-undersøgelser været udsat for en særdeles hårdhændet behandling i medierne.

Ingen, ej heller forældre til skolebørn, har været upåvirkede af dette. Man stiller spørgsmålet: »Er vores skole god nok?«.

Fornylig stod en af fædrene til PISA frem og erklærede, at PISA-undersøgelsene og de offentliggjorte resultater er blevet misbrugt. Men skaden er sket! Folkeskolen i Danmark er talt ned i en grad, som er helt urimelig.

Med denne baggrund er det derfor utrolig posititivt, at så mange borgere i Ballerup Kommune har engageret sig i den aktuelle debat om den fremtidige skolestruktur i vores kommune.

Skolebestyrelser med stor forældreopbakning har blandt andet arrangeret diskussionsmøder, hvor politikerne i børne- og skoleudvalget har været inviteret. Og der er blevet gået til stålet.

Med et forrygende fremmøde og et engagement udover det sædvanlige har vi politikere fået læst og påskrevet, at vi skal holde fingrene væk netop fra deres skole. Forældrene værner om deres skole, og vi er blevet fodret med gode fortællinger om nærhed og inklusion i lokalområdet.

Især forældre til de yngste årgange finder det afgørende, at børnehave, skole, fritidordning og klub er placeret i området og at der er helhed i børnenes dag. Det er derfor forståeligt, at man for eksempel på Højagerskolen hellere ser en lokal folkeskole med 0.-6 klasse end en sammenlægning med Egebjergskolen.

Socialdemokraterne i børne- og skoleudvalget ser positivt på denne mulighed.

Højagerskolen var fra starten netop en skole for indskolings- og mellemklassetrin. Det blev en særdeles velfungerende og attraktiv skole, en pædagogisk spydspids, som tiltrak de bedste lærere og dermed også forældre og børn, som ikke netop boede i skoledistriktet.

Sådan er situationen også i dag. En stor del af eleverne kommer fra andre skoledistrikter. Vi har derfor peget på en skolestruktur, hvor vi beholder 0.-6 klasse på alle nuværende skoler og sammenlægger ungdomsårgangene (7.-9. klasse) på færre skoler.

En sådan struktur tilgodeser forældreønsket om nærhed og helhed i skole og fritid for de yngste årgange og mellemtrin, men også med den udfordring det vil blive at skulle tage et skoleskift fra 7. klasse. Et skoleskift, som formentlig af de fleste elever vil blive opfattet som en anerkendelse af, at de ikke længere er små børn, men unge på vej mod nye udviklingsmål.

Det er så vores ansvar og opgave at skabe en skole, hvor også de nye intentioner med folkeskolereformen bliver indfriet.

Folkeskolerne i Ballerup er det naturlige førstevalg for langt de fleste forældre. Sådan skal det også være efter indførelsen af folkeskolereformen og den nye skolestruktur.

1 kommentar om “Ballerups folkeskoler skal fortsat være forældres førstevalg”

  1. Mette Hedegaard siger:

    Som du selv skriver Jan, så er det misforståelser og overfortolkninger af blandt andet PISA der er skyld i, at vi nu står her (ja og så en besparelse på 4,5 mio. kroner som jo “ikke må betyde noget” for hvordan vi vil indrette vores skoler). Der er ikke belæg for at sige, at alle vores skoler skal undergå så dramatiske forandringer.
    Vi kører frem med 200 km i timen – med bind for øjnene!
    Der er ikke belæg for at sige, at en omstrukturering påvirker vores børns læring, og dermed er det i bedste fald omsonst. I værste fald skader vi vores skoler.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *