Ballerup er gode til integration
Succes I de fleste kommuner, hvor man har mange borgere med indvandrerbaggrund, vil man gerne integrere dem og sørge for, at de får en uddannelse og kommer i job.

Men det er ikke altid let, og derfor bliver kommunerne jævnligt holdt op på deres indsats.

De sidste nye tal fra en opgørelse udarbejdet af KORA (Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning), viser at Ballerup Kommune ligger i top i to målinger, når det kommer til de indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i højst ti år og blandt familiesammenførte under integrationsloven.

Tallene viser altså, at Ballerup Kommune er gode til at integrere voksne indvandrere og skaffe dem i job eller uddannelse inden for tre år.

Benchmarkingen tager udgangspunkt i personernes baggrund som helbred, køn, civilstatus og børn, uddannelsesbaggrund, oprindelsesland og opholdstid i Danmark.

Konklusionen er, at der er store forskelle på, hvordan kommunerne klarer sig på forskellige områder og med forskellige befolkningsgrupper. Ballerup er bedst i de to af i alt fem målinger.

Samlet set fremhæves Næstved, Jammerbugt og Billund kommuner, der er i top ti i tre katgorier, mens Ballerup altså er i to kategorier.

Succeskriterierne i analysen er, at børn skal afslutte folkeskolens afgangsprøve med karakteren 2 eller mere i gennemsnit, at de unge skal færdiggøre en ungdomsuddannelse og at voksne, som står uden arbejde, skal i job eller uddannelse indenfor tre år. Det er altså i den sidste kategori, at Ballerup klarer det godt og ikke så godt i de andre kategorier.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *