Vedrørende infomødet om den nye affaldsordning
Affald En læser, Lau Peinow, tager den nye affaldordning under behandling.

Affald: Var til infomøde i Kulturhuset Skovlunde den 4. marts, hvor repræsentanter fra Vestforbrændingen samt Ballerup Kommune deltog.

Den tænkte ordning blev gennemgået, og der var lejlighed til at stille spørgsmål. Havde man kunnet høre, hvad der blev sagt, ville det have hjulpet gevaldigt, men mødelokale ”slugte” meget af lyden, så udbyttet af det sagte, kan ligge på et lille sted.

Inden mødet havde jeg sendt en mail til Vestforbrændingen – med diverse udsagn og spørgsmål – som jeg håbede på ville blive besvaret, bl.a. om det var Ballerup Kommune eller Vestforbrændingen, der havde besluttet, hvilke område der skulle være ”frontløber”, samt på hvilket grundlag denne beslutning var taget. Svaret var Ballerup Kommune – Punktum!

En mødedeltager sagde, at andre kommuner (Herlev og Rødovre), havde lignende ordninger, men med beholdere – 1 stk. – der var opdelt på en anden måde, så der måtte man jo have nogle erfaringer fra disse kommuner, som kunne bruges her i Ballerup Kommune. Svaret var, at man ikke kunne sammenligne, da der var forskellige ting, der gjorde sig gældende. Hvilke, blev ikke oplyst.

Ang. beholderne spurgte jeg om kostprisen. Fik oplyst, at de lå på cirka 500 kroner pr. styk, så til en husstand med tre beholdere samt en speciel box til farligt affald, ville det pr. husstand beløbe sig til cirka 2.000 kroner.

Gang dette op med de cirka 700 husstande. Ja, beløbet er højt, cirka 1.400.000 kroner. Bemærk, at her er tale om et forsøg for at indhøste erfaring!

Mit indlæg indikerer, at jeg er imod ordningen, hvilket jeg må dementere, men jeg føler, at ”man” bør gøre sit hjemmearbejde grundigt, inden ”man” fører sig frem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *