Skal EU bestemme alt?
Debat I dag er flertallet af vores nationale love baseret på EU-lovgivning.

Det har gavnet en dybt magtcentralisering, som har umyndiggjort demokratisk valgte parlamenter og regeringer.

I den meget debatterede sag om børnecheck til udlændinge har den danske regeringen åbent udtalt, at den hellere adlyder kommissionen end Folketinget.

Sidste år afsagde EU-domstolen ikke mindre end tre domme, som lagde pres på den danske uddannelsesstøtte (SU), om at lette adgangen for uddannelsesstøtte til studerende fra andre EU-lande, hvilket tidoblede antallet af udenlandske SU-modtagere fra 2012 til 2013.

EU vil også have, at vi i Finansloven skærer i de ældres forhold, hvilket sætter det danske pensionssystem under pres.

Tyskerne ønsker indført en EU-stat med en ”budget-chef”, som skal underskrive de enkelte landes finanslove før de kan træde i kraft.

EU’s krisepolitik har vist sig ikke at gavne de over 26 millioner arbejdsløse, men gavnet banker, spekulanter og krigsindustrien. Krisepolitikken har betydet mere arbejdsløshed, fattigdom og håbløshed for befolkningerne. 120 millioner mennesker, en fjerdel af EU-borgere lever på eller under fattigdomsgrænsen.

Stem derfor nej til mere EU. Gør som jeg støt Folkebevægelsen mod EU.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *