Servicebus og Flextur kan benyttes til seniortræning
Transport Lolan Ottesen (A) skriver om kommunal kørsel.

Hans-Erik Bendixen undrede sig i uge 10 over manglende kørsel til vedligeholdelsesgymnastik, som tilbydes kommunens ældre borgere, der vil opretholde eller øge deres fysiske færdigheder.

Det er korrekt, at Kommunalbestyrelsen i 2010, i forbindelse med de store besparelser, vi har været igennem, besluttede at ophøre med kørsel efter Servicelovens § 117, som giver mulighed for at yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler.

For at gøre beslutningen så gnidningsfri som muligt, har kommunen valgt at rykke den vedligeholdende seniortræning til Plejecenter Toftehaven, så alle deltagere får mulighed for at benytte Movia Flextur og Servicebussen, hvilket også fremgik i et brev, som alle deltagere på holdene har modtaget.

Der er fortsat gruppekørsel til daghjem og samværsgruppe, som er de undtagelser, der også er nævnt i Kommunalbestyrelsens beslutning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *