Så er skolestrukturen på dagsordenen igen
Grantofteskolen-11-copy.jpg
Måske skal der ændres på skoledistrikterne for at sikre elever nok til to spor på alle skolerne. Blandt andet kigges der på, om en del af Grantofteskolens (foto) distrikt skal flyttes til Højagerskolen. Foto: Kenn Thomsen
Skolestruktur Tirsdag eftermiddag mødes børne- og skoleudvalget igen for at diskutere de tre nye løsningsforslag til skolestrukturen i Ballerup Kommune.

I den sidste måned har administrationen på rådhuset haft travlt med at undersøge alternative løsningsforslag til, hvordan skolestrukturen i Ballerup Kommune skal se ud i fremtiden.

Det første forslag, der blev forelagt udvalget i februar fik en hård medfart af flere af politikerne – og ikke mindst af forældrene til børnene på Højagerskolen, der blev stillet en skolelukning i udsigt.

Siden er der blevet arbejdet videre med tre nye løsningsforslag, som nu ligger klar til diskussion. Og udvalgsmedlemmerne får deres sag for, når de skal forsøge at pusle et endeligt forslag sammen, som kan tilgodese flest mulige interesser.

De tre nye forslag er i korte træk:

1: En ledelsesmæssig sammenlægning af skolerne i fire områder/distrikter.

2: Bevarelse af alle nuværende skoler til og med 6. klasse med minimum to spor og samlet udskoling (7. til 9. klasse på fire skoler.

3: Ændring af skoledistrikter så alle nuværende skoler sikres minimum to spor fra 0. til 9. klasse.

C og Ø er enige

Medlemmerne af børne- og skoleudvalget har haft nogle dage til at kigge de tre nye løsningsforslag igennem, og holdningerne til de nye forslag er blandede.

Konservatives Martin Jonassen og Enhedslistens Mette Hedegaard er stadig enige: De ønsker begge at fastholde 0. til 9. klasse på alle ni folkeskoler, som det er nu.

»Jeg synes, at den bedste løsning af de tre er, at ændre på distriktsgrænserne,« siger Mette Hedegaard (Ø) og suppleres af Martin Jonassen (C):

»Jeg er ikke for indskoling og udskoling på to matrikler. Jeg tror på, at en samlet skole som har begge dele, har en kontinuitet, som giver noget til børnene. Mit ønskescenarie er at flytte distriktsgrænserne og bevare vores nuværende skoler. Jeg tror, at det er ekstremt vigtigt at bibeholde de nuværende skoler, da de jo er hjørnesten i vores lokalområder, og det vil være dybt undergravende for dem, hvis man lukker en skole eller laver ind- og udskolingsmodellen.«

Martin Jonassen mener, at Ballerup Kommune risikerer at sende børnefamilier ud af kommunen, hvis man lukker indskolingerne helt skolerne.

»Skal vi gøre vores by interessant for tilflyttere – og ikke mindst for de børnefamilier vi har i kommunen, så nytter det ikke noget at sparke benene væk under nogle af vores lokalområder, for det vil netop gøre for eksempel Højager og Østerhøj uattraktive for småbørnsfamilierne,« siger han.

Måske en kombi?

Men måske skal det i sidste ende slet ikke være ét af de nu fire mulige løsningsforslag, der bliver til virkelighed.

»Isoleret set synes jeg ikke, at nogen af de tre scenarier løser opgaven tilfredsstillende,« siger Venstres medlem i børne- og skoleudvalget Kim Schulz Larsen og tilføjer:

»Men jeg tror også, at man skal passe på med at se sig blind på, at man skal vælge ét af løsningsforslagene. En mulighed kunne være at kombinere emner fra det oprindelige forslag med et eller to af de nye forslag. Der kan være forskellige løsninger på udfordringerne i de fire distrikter.«

Formand for børne- ogskoleudvalget Peter Als (A) er heller ikke afklaret endnu.

»Vi socialdemokrater i børne- og skoleudvalget er betænkelige ved visse forhold i forslaget til den nye skolestruktur,« siger han og remser flere problemer op som for eksempel længere skolevej, større afstande mellem børnehuse og skoler, dyre anlægsinvesteringer med mere.

Så hvor står han nu?

»Jeg tænker selv mest i den model, hvor vi beholder indskoling og mellemtrin på alle nuværende matrikler og samler udskolingen på fire-fem store skoler. Det giver forældrene en valgmulighed, om de vil søge en lille lokal skole, mens børnene er små og derefter en udskolingsskole. Eller om de for at undgå et skoleskift vil søge direkte på den skole i distriktet, hvor der også er udskolingsafdeling,« siger Peter Als og fortsætter:

»Af hensyn til den økonomiske bæredygtighed overvejer jeg at kombinere forslaget om indskolingsskoler på alle nuværende skoler, både med forslaget om kun at have fire skoledistrikter og med visse justeringer af skoledistrikterne.«

Flere undersøgelser

De fire – og resten af udvalget – skal mødes tirsdag den 4. marts og snakke videre. Fælles for dem alle er, at de stadig har mange spørgsmål ogberegninger, som de ønsker at administrationen skal arbejde videre med. Blandt andet nævner Mette Hedegaard (Ø), at hun vil have yderligere undersøgelser omkring mulighederne for valgfagsdækning for de mindre skoler.

»Jeg vil bede forvaltningen komme med et bud på, om man kan lave en løsning, hvor to naboskoler samarbejder om at udbyde valgfag. Så kan elever fra én skole tage til naboskolen for at få et bestemt valgfag. Det er en modelm som en forælder nævnte på facebook, og jeg synes umiddelbart, at det lyder rigtig smart,« siger Mette Hedegaard.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *