Os der er på vej
Nedskæringer Kurt Haastrup, Baltorpvej, skriver om de kommunale nedskæringer.

Nedskæringer: Som det afspejles i Ballerup Bladet, er det ikke den bedste tid, vi går i møde. Der indskrænkes alle steder, der omstruktureres til glæde for økonomien.

Kerneområderne bliver angrebet hver dag, så når vi, der er på vej, skal passes og plejes, må vi vende os til en tilværelse der er langt fra den servicelovgivning der er i dag.

Grundlæggende skal kommunerne ikke ligge i konkurrence med private virksomheder, og slet ikke for borgernes penge. Der er for nuværende over 10 private udbydere der gerne vil hjælpe de ældre i Ballerup. Og da kommunen ikke har evner – lyst – talent og økonomi til at betjene de ældre bedre end tilfældet er, bør man nedlægge kommunens ældrehjælp og pleje, og overlade det til de private på markedet, der ikke kan gøre det ringere end de kommunale.

Og i forbindelse med de medarbejdere der ikke kan tale og forstå dansk, burde de aldrig være sendt ud på opgaver hos de ældre, da samtalestrømmen naturligt bliver afbrudt, hvis vi og de ikke kan forstå hinanden.

Så kom nu i gang med den udlicitering på ældreområdet som er den bedste løsning p.t., den skal jo gennemføres på et eller andet tidspunkt, og som jeg opfatter fremtiden, får kommunerne nok at se til på mange andre områder.

Et af områderne er den tvunget indførelse af It kommunikation borgerne og kommunerne mellem. Hvordan har kommunen tænkt sig at håndterer alle de økonomiske transaktioner der vil blive mellem borgerne og det private/offentlige, især for de, der ikke har pårørende til at hjælpe sig. Er det frivillige værger der er løsningen eller har kommunen overhovedet en strategi på området.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *