Hvorfor stoftest?
Debat Den 21. marts var der stof test på Borupgaard gymnasium.

I VU Ballerup mener vi, at denne test er forkert, da mistanken er ubegrundet og mest af alt minder om chikane og et PR stunt af gymnasiet lavet for politikere og fanatikere.

Skolen har ikke begrundet deres mistanke og vi synes, at skolen bør tage op til overvejelse: hvad formålet med denne test er?

Især når forskere som Jakob Demant, der er lektor i sociologi på Københavns Universitet, som har forsket i unge og stofbrug, fraråder skoler at lave stoftest, da det vil normalisere brug af hash. Det kan jeg på sin vis selvfølgelig være ligeglad med, da vi i VU går ind for en legalisering, og derforvil en normalisering kun gavne min sag. Men da det stadig er ulovligt at ryge hash vil jeg derfor mene, at det er et overgreb på eleverne.

Skolen sender derfor et signal til eleverne, om at de er mistænkte og uden tilstrækkelig argumentation, men et krav om at de skal testes. Hvilket jeg vil mene er et brud på straffelovens kaptiel 27 §267. “Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.”. Derfor vil jeg råde skolen til at overveje engang til hvorfor det er de gør det her! Og hvad det skal gavne?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *