Grundejerforeninger blev hørt først
Debat I forbindelse med, at Ballerup Kommune fra maj afprøver en ny affaldsløsning i et område i Skovlunde, rejser Lau Peinow spørgsmålet om, hvordan vi har udvalgt netop dette område.

Derudover udtrykker Lau Peinow sin skepsis over for æstetikken i løsningen med de tre affaldsbeholdere til det genanvendelige affald.

Lad mig allerførst beklage, hvis Lau Peinow ikke mener, at han har fået fyldestgørende svar på sine spørgsmål på det informationsmøde, vi holdt i Skovlunde Kulturhus først i marts. Formålet med disse informationsmøder, som vi arrangerede i samarbejde med Vestforbrænding, var netop, at vi informere alle interesserede generelt om, hvad der skal ske, hvorfor og hvornår, og give deltagerne mulighed for at få besvaret spørgsmål. Med over 350 tilmeldte til informationsmøderne i Skovlunde kan det være vanskeligt at nå at besvare alle specifikke spørgsmål.

Når vi har valgt at afprøve den nye affaldsløsning i et afgrænset område, før vi ruller det ud til villaerne i resten af kommunen, er det for at høste erfaringer med, hvordan vi bedst kan designe en løsning, som giver den bedst mulige service for pengene – samtidig med, at vi kan sende så meget som muligt til genbrug.

Vi ved fra andre kommuner i området, at bl.a. pladsforhold og adgangsveje på grunden kan give udfordringer. Derfor valgte vi området i Skovlunde, så vi kan se, hvordan løsningen fungerer i praksis både i villaer, rækkehuse, og på grunde med meget begrænset plads.

Forud for informationsmøderne afholdt vi sammen med Vestforbrænding møder med samtlige involverede grundejerforeninger, hvor vi bl.a. fik en række meget nyttige input, som har betydet, at vi har justeret i den affaldsløsning, som Skovlunde skal afprøve.

Det var eksempelvis et stort ønske om, at man kunne få lov at konvertere sin gamle beholder til restaffald, så den fremover kan bruges til haveaffald. Mange beboere havde også et ønske om at få lov at placere beholderne umiddelbart inde på grunden. Begge forslag har vi lyttet til og afprøver i projektet i Skovlunde.

Jeg vil give Lau Peinow ret i, at det vil være de færreste steder, at de tre beholdere pynter. Men vi har erfaring for, at når man først har indrettet sig med beholderne og vænnet sig til, at man kan sortere sit affald direkte ud i beholderne – så er de fleste glade for dem. Den store interesse for at få en ekstra beholder til haveaffald viser, at rigtig mange Skovlunde-beboere ikke er så kede af at skulle indrette sig med beholderne.

Hvordan den enkelte husejer indretter sig med de nye beholdere kan – og vil – vi fra Ballerup Kommunes side ikke blande os i. I andre kommuner har vi set en række både opfindsomme og diskrete løsninger på den enkelte grund. Og jeg er overbevist om, at villaejerne i Skovlunde også vil finde en måde at indrette sig på med de nye affaldsbeholdere.

3 kommentarer om “Grundejerforeninger blev hørt først”

 1. Lau Peinow siger:

  Tak til Trine Baarstrøm for at have afset tid til at kommentere mit indlæg.
  Det er egentlig fantastisk, hvad man kan læse på nettet om, hvordan eksempelvis Rødovre Kommune har tacklet sin affaldsordning. Bl.a. kan nævnes, at man i denne kommune søgte efter frivillige til forsøget. Resultatet var, at 162 familier deltog.
  Med hensyn til placering af beholderne, har Rødovre Kommune skrevet følgende, på deres hjemmeside:
  “Dine beholdere skal stå, så din skraldemand kan finde dem, køre dem ud til vejen, tømme dem og stille dem tilbage igen uden problemer.”
  Se, det er service. Ikke noget med, at beholderne skal anbringes max. 5 meter fra skel eller stilles ud til fortov/skel.
  Jf. dagbladet POLITIKEN af 24. marts 2014, kan følgende læses:
  “København dropper affaldsordningen hos borgerne. Københavnske villaejere skal alligevel ikke sortere affald fra 2015.”
  Nå, da da.
  Jeg mangler stadigt svar på, hvem der har udpeget “frontløberne” i Skovlunde.
  Jeg har d.d. sendt en opfølgende mail til Vestforbrændingen, hvor jeg har anført, at jeg ikke finder det rimeligt, at Vestforbrændingen ikke har svaret på den mail, jeg sendte dem den 3. mar. 2014.

  Med venlig hilsen

  Lau Peinow

 2. Lau Peinow siger:

  Beklager, jeg har skrevet et forkert citat fra dagbladet POLITIKEN. Det korrekte citat er:
  “København dropper affaldsordningen hos borgerne. Københavnske villaejere skal alligevel ikke sortere ORGANISK affald fra i 2015”.
  En anden ting jeg ikke fik med i mit indlæg er:
  Der er åbnet mulighed for, at den enkelte kan melde fra til forsøget (Frontløberne) senest 10. apr. 2014. OK!, men hvorfor har “man” ikke gjort det omvendt, så den enkelte husstand i det udpegede område kunne tilmelde sig som forsøgsperson? Kunne det måske skyldes, at der så ikke ville være så mange, der tilmeldte sig?
  Har talt med grundejere fra andre grundejerforeninger, der – når de frameldte sig til Vestforbrændingen – blev spurgt om, hvorfor de havde frameldt sig. En del af dem svarede, at det var ud fra et æstetisk synspunkt, da de ikke ønskede, at 3 store beholder samt en kasse til farligt affald, var det første synsindtryk, man fik af deres ejendom.

  Med venlig hilsen

  Lau Peinow

 3. Lau Peinow siger:

  Tirsdag d. 8. apr. havde DR TV1 en glimrende udsendelse: “Madmagasinet” med Bitz & Frisk.
  Denne udsendelse havde temaet: Hver uge slæber danskerne kilovis af emballage hjem fra supermarkedet.
  Mange eksempler blev omtalt, og sandelig om man ikke også havde 2 personer med, der hver især på deres område må betegnes som fagfolk.
  Det fremgik klart, at genbrug fra den daglige husholdning kan betale sig, for så vidt angår papir og glas, som på nuværende tidspunkt bliver indsamlet i en del kommuner.
  Af udsendelsen fremgik det også, at Amagerværket har et anlæg, hvor alt husholdningsaffald (madaffald og øvrigt affald) bliver behandlet på en sådan måde, at man var i stand til at sortere disse affaldsmængder, og herved kunne udvinde biogas samt el/varme.
  Havde Vestforbrændingen et tilsvarende anlæg, kunne man bibeholde den nuværende affaldsordning i Ballerup Kommune.
  Jeg vil opfordre Ballerup Kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen samt Vestforbrændingen, til at få fat i denne udsendelse fra DR. Det kunne – som et spinkelt håb – være, at “man” endnu en gang ville vende den beslutningsproces, der tilsyneladende bliver sat i værk.

  Med venlig hilsen

  Lau Peinow

Skriv et svar til Lau Peinow Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *