Forældre må vente på BFO-prisfald
skaterbane_måløv-61.jpg
Der er plads til både lektier, leg og meget andet i Ballerups BFO’er de kommende par år. Man dobbeltdækker nemlig, og det koster. Men fra 2016 vil prisen falde markant. Foto: Flemming Schiller
Takster Priserne på fritidsordning falder mere fremover. Men det kan tage et par år. I mellemtiden må forældrene leve med dobbeltdækning.

Det har vakt en del opsigt, at priserne for at have børnene i fritidsordning i Ballerup stort set er uændret, selvom antallet af pasningstimer falder markant efter skolereformen til sommer.

Men sådan vil det være et stykke tid endnu. For Ballerup Kommune har nemlig valgt at dobbeltdække sig frem til næste folketingsvalg, og dermed skal forældrene betale mere for BFO-pladsen.

»Forklaringen på, at taksten er stort set uændret i Ballerup Kommune, er lidt mere kompleks, end at vi bare vil have penge i kassen. For det første har kommunalbestyrelsen valgt kun at reducere åbningstiden i de 40 uger, hvor der er undervisning. Nedsættelsen er lidt over tre timer om ugen. Desuden er det kun lønomkostningerne, der er reduceret, idet der ikke er reduceret i penge til materialer, ledelse, støttepædagoger og andre udgifter, der ikke forandrer sig med åbningstiden, men regnes med, når forældrebetalingen skal fastsættes« siger Peter Als (A), formand for børne- og skoleudvalget. Så man kan sige, at beredskabet generelt ikke sættes voldsomt ned, selvom timeantallet sættes ned.

Dobbeltdækning

Den anden grund til, at taksten ikke falder endnu er, at Ballerup Kommune dobbeltdækker BFO’erne.

I de tre timer, hvor der er sat tid af til faglig fordybelse og lektiehjælp, har man valgt at have åbent i BFO og i skolen, i hvert fald frem til næste folketingsvalg.

»Dobbeltdækningen betyder, at vi skal have åbent i BFO’en og samtidig have et tilbud til de samme børn om lektiehjælp og faglig fordybelse, så børnene, efter aftale med forældrene, kan vælge om de vil det ene eller det andet. Og det koster noget ekstra at have to tilbud samtidig. Det er den pris, som de konservative tog for at være med til folkeskolereformen,« siger Peter Als.

Da reformen blev vedtaget i Folketinget var det nemlig en del af aftalen, at man ikke kunne tvinge forældrne til at vælge mellem skole eller SFO. De Konservative ville have begge dele, og de havde som forligspartner vetoret. Derfor er man i hvert fald frem til næste folketingsvalg bundet til den aftale i Ballerup Kommune.

Prisen vil falde

»Vi har i Ballerup Kommune valgt at overholde den intention i lovgivningen, og det koster os noget nu. Men når vi ved næste folketingsvalg ikke er tvunget til dobeltdækning mere, så falder taksten også en hel del,« siger Peter Als, der ikke kan give noget bud på, hvad prisen så vil være.

Han har ikke umiddelbart noget bud på, hvordan andre kommuner kan sætte taksten meget ned allerede fra august.

»Jeg kender jo ikke til den måde, de andre kommuner prisberegner på. Måske har de sat penge af til den ekstra service, men der har Balleup ikke haft de økonomiske muligheder. Men der er ingen tvivl om, at prisen kommer til at falde efter næste folketingsvalg, altså senest fra januar 2016,« siger Peter Als.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *