Tilfredshed med massedomme
Retten-i-Glostrup-foto-per-johansen-copy.jpg
Retten I Glostrup har dannet rammen om flere af de store retssager i kølvandet på sidste års bandekonflikt - blandt andet skudepisoden fra Blokhaven i Skovlunde. Foto: Per Johansen
Bander Politiets chefanklager Ulla Greibe er tilfreds med efterårets domme over bandefolk, hvor flere er blevet dømt for i fællesskab at have begået en forbrydelse.

I forbindelse med de mange bandeskyderier i både Ballerup, Gladsaxe og Herlev Kommuner har politiets anklagemyndighed haft travlt med at få sat de mange bandemedlemmer bag tremmer.

Ved hjælp af den såkaldte bandeparagraf, paragraf 81A i Straffeloven, er det flere gange lykkedes anklagemyndigheden at få dømt flere for i fællesskab at have begået en forbrydelse – samt at gøre straffene op til dobbelt så lange som normalt.

»Vores fokus er at få dømt alle, der har medvirket i de her bandesager, og jeg synes, at vi i 2013 har haft held med at få dømt flere medansvarlige,« siger Københavns Vestegns Politis chefanklager Ulla Greibe.

Hun henviser blandt andet til sagen fra Skovlunde, hvor fem personer i to biler 3. marts 2013 kørte til Blokhaven og affyrede syv skud mod en lejlighed, hvor de troede, at bandemedlemmer fra LTF opholdt sig og solgte hash fra.

De tog dog fejl af lejlighederne og skød i stedet mod nabolejligheden, hvor en far og hans syvårige datter lå og sov. De blev heldigvis ikke ramt af skuddene.

15-årig skød

Skudepisoden førte til, at seks unge mænd et par uger senere blev anholdt ved en stor koordineret aktion den 21. marts.

Alle seks blev i december ved Retten i Glostrup dømt til mellem seks og 12 års fængsel for deres medvirken til drabsforsøg, og da retten i kendelsen kom frem til, at angrebet var en del af den verserende bandekonflikt mellem LTF og VHK, blev straffen hævet til det dobbelte ved brug af den særlige bandeparagraf.

Den yngste af de seks – og i øvrigt ham, der trykkede på aftrækkeren – var kun lige fyldt 15 år på gerningstidspunktet. I bilerne fulgtes han med to 16-årige, en 17-årig og en 18-årig. De tre yngste fik hver seks års fængsel mens de to ældste fik ni år.

Bagmanden lå og sov

Den sidste dømte i sagen var en 26-årig mand, som politiet mente var bagmanden til drabsforsøget. Han var ikke selv til stede under angrebet, men blev dømt den hårdeste straf af dem alle – 12 års fængsel for sin rolle som bagmand og altså den, der pålagde de yngre mænd at udføre angrebet.

»Der lå en meget omfattende bevismængde i denne her sag. Men jeg synes, at den er et godt eksempel på, at vi i praksis er kommet noget nærmere tilfredsstillende domsafsigelser i forhold til hvornår der er tale om en bandekonflikt« fortæller chefanklager Ulla Greibe og tilføjer:

»Bagmanden lå derhjemme og sov, da angrebet fandt sted. Derfor var det en stor tilfredsstillelse, at vi også fik dømt ham.«

Hun suppleres af anklager Sune Ploug Sørensen, der var på sagen og efter domsafsigelsen sagde:

»Politiets intensive efterforskning og strategi mod banderne har båret frugt og vist sig særlig effektiv, når det lykkes både at få de personer, der har udført drabsforsøget dømt samt bagmanden, som har pålagt dem at udføre det.«

En anden af sagens anklagere, Christian Schrøder, sagde:

»Sagen viser, at retten ser meget alvorligt på sagen og på bandekriminalitet. De udmåler langvarige fængselsstraffe, også selvom ingen personer kom til skade eller døde i den konkrete sag.«

Alle seks har anket til frifindelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *