Skovlunde sætter turbo på genbrug
affaldssortering-copy.jpg
Der er både økonomi og miljøhensyn i, at genanvendelige materialer som bl.a. metal og plast m.m. bliver sorteret i husstandene.
Affaldssortering 700 husstande bliver fra maj frontløbere i fremtidens affaldsløsning i Ballerup Kommune.

Affald er ikke bare affald men en ressource, og der er både god samfunds-økonomi og miljøhensyn i mere genbrug. Derfor tager Ballerup Kommune nu første skridt mod en ny affaldsløsning med 700 husstande i Skovlunde som frontløbere de næste to år, hvorfra man kan høste erfaringer til gavn for hele kommunen.

Den nye affaldsløsning består af øget sortering af genanvendelige materialer fra dagrenovationen i hjemmene, indsamling af farligt affald i miljøbokse og ændring af storskraldsordningen til en mere fleksibel løsning.

Allerede nu er grundejerforeningerne i området blevet kontaktet, lige som alle de deltagende husstande vil blive grundigt informeret ved møder i Skovlunde Kulturhus 4. og 6. marts og med udsendelse af personlige informationsbreve.

affald-testomraade-copy

Området i Skovlunde Syd, hvor 700 husstande fra 1. maj er frontløbere i fremtidens affaldsløsning i Ballerup Kommune.

Lettere at genbruge

De udvalgte villaer og rækkehuse i Skovlunde Syd vil i løbet af foråret hver modtage tre gratis beholdere, hvori man kan sortere mere affald til genbrug. Beholderne har hver to kamre, hvor man i de i alt seks kamre sorterer metal, glas, papir, plast, madaffald og restaffald.

Initiativerne skal gøre det lettere for borgerne i Ballerup Kommune at sortere mere affald til genbrug, og systemet er blevet prøvekørt med succes i flere omliggende kommuner, der som Ballerup er medejere af Vestforbrænding.

Faktisk er Ballerups borgere allerede så dygtige til at sortere affaldet via de nuværende storskraldsordninger og genbrugsstationen, at man i 2013 fik 2,5 mio. kr. retur fra Vestforbrænding som kommunens andel af overskuddet. De penge er nu med til at finansiere de nye affaldsbeholdere til Skovlunde.

Mere fleksibel afhentning

Projektet i Skovlunde er også startskud til en ny rytme i afhentning af affald, hvor beholderen med madaffald stadig hentes hver uge, mens de to andre beholdere tømmes henholdsvis hver 4. og 8. uge.

Samtidig bliver storskraldsordningen ændret til en mere fleksibel løsning, hvor borgerne bestiller afhentning efter behov. Her er erfaringerne også, at det vil reducere kørslen med de mange skraldebiler på villavejene kraftigt.

Som hjælp til at holde styr på den nye affaldsløsning indføres en sms-ordning, hvor man både kan få påmindelser om afhentning af de forskellige typer affald og selv bestille afhentning af storskrald.

Frontløberne i Skovlunde skal ikke have penge op af lommen til projektet, og i det hele taget forventes den nye affaldsløsning ikke at blive markant dyrere. Undervejs vil der også blive holdt jævnlige møder i Skovlunde Kulturhus, hvor borgerne kan komme med ris, ros og gode ideer.

Den nye affaldsordning forventes indført i hele Ballerup Kommune senest i 2017, men man håber på at kunne indføre den løbende i kommunen i takt med, at man indgår nye kontrakter med de berørte vognmænd.

Læs mere og følg med her: Skovlunde genbruger

affaldsbeholdere-copy

Hver husstand får tre affaldsbeholdere med hver to rum i til at sortere de genanvendelige materialer i.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *