Saml indsatsen under én hat
Debat Når flere boligselskaber og en kommune går sammen om de boligsociale initiativer, bliver resultatet mere beboertrivsel.

Det viser erfaringer fra Kolding. Det kan man læse i en artikel i Bladet Boligen, som er skrevet af Jan Kaare.

At trække på samme hammel giver styrke. Sådan er tankegangen bag ByLivKolding, der de næste fire år skal stå for den boligsociale indsats i den østjyske kommune, det er samtidig også en af de ting jeg som tidligere formand for Kollektivbyen Grantoften har kæmpet for.

Flere boligorganisationer i Kolding har haft et samarbejde på området de sidste fem år. Resultatet er en bedre koordinering imellem kvarterer med sociale helhedsplaner og igangsættelse af forebyggende indsatser i andre kvarterer. Fremover vil samarbejdet blive endnu tættere.

Et konkret eksempel: I Lejerbos afdeling i Fjordparken fik man sidste omgang midler fra Landsbyggefonden til en boligsocial indsats, der omfattede tre områder: børn og unge, image og udsatte beboere.

Det kan en enkelt medarbejder ikke rumme. Derfor lykkedes det kun, fordi man i ByLivKolding kunne læne sig op ad andre med de samme indsatsområder. En samlet helhedsplan vil derfor professionalisere den boligsociale indsats yderligere.

For kommunen er det nemmere at forholde sig til en samlet helhedsplan i stedet for tre eller fire planer for forskellige områder. Et samlet forum gør det også nemmere at forebygge sociale problemer i områder af kommunen, hvor der ikke er en socialhelhedsplan:

Det er mere effektivt for alle parter, at der kun er en eller måske to medarbejdere, der skal have kontakt til de enkelte afdelinger i kommunen.

Samtidig bliver det nemmere at koordinere, så man i boligområderne ikke gør det samme som kommunen. Det er jo ikke smart at mangle koordinering, hvis en boligafdeling har en boligsocial indsats i forhold til utilpassede unge, og kommunen også er i gang med en indsats på området.

Det er min faste overbevisning, at vi her i Ballerup kunne have stor glæde af et sådant samarbejde kommune og boligselsaber imellem, et samarbejde jeg allerede på et møde i Ballerup Kommune med Boligselskaberne, den 14. maj 2013 ytrede ønske om.

Så Ballerup Kommune og alle Boligselskaberne i Ballerup Kommune, kom nu i arbejdstøjet, og lad os i fællesskab få de boligsociale initiativer koordineret, med bedre beboertrivsel som det ultimative resultat.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *