Jobcentret må gerne undlade at overholde aftaler, men hvis det var mig?
Debat Åbent brev til borgmester Jesper Würtzen:

Jeg sidder i en situation, hvor jeg har være sygemeldt i tre år, er nu blevet »opgivet« af hospitalet, og det eneste, de nu kan gøre for mig er at smertelindre mig.

For 13 måneder siden blev mine sygedagpenge taget.

Jeg nåede grænsen på de 52 uger, havde en meget beskeden formue (ikke en opsparing, men en erstatningssag mod min tidligere arbejdsgiver).

Denne ’formue’ skulle jeg leve af i ni måneder for derefter at komme på kontanthjælp. At skulle på kontanthjælp betød for mig, at jeg måtte sælge min bil (det er jo formue).

Jeg var meget afhængig af den, da jeg ikke kan gå uden smerter, men der findes intet ’hul’, så jeg kunne beholde bilen.

Nu da hospitalet har givet op, har jeg bedt kommunen om at starte en pensionssag, fordi jeg intet kan holde til.

I den forbindelse jeg ønsker at skrive dette læserbrev, som jeg rigtig gerne så, at vores borgmester kommenterede, da jeg gerne vil høre, om det er normal procedure, den måde jeg føler jeg er blevet behandlet på.

Jeg blev indkaldt til samtale på Jobcentret til samtale med min jobkonsulent.

Jeg skulle ud at låne bil for at komme derover, og da jeg kommer derover, viser det sig, at jobkonsulenten er syg – hvorfor har de ikke ringet og meldt afbud til mig?

Jeg får dog lov at snakke med en anden jobkonsulent, da jeg insisterer, fordi mit hoved er ved at eksplodere af tanker.

Denne jobkonsulent siger med det samme, at denne ikke kan tage stilling til noget i min sag, men kan tage notater til min »rigtige« jobkonsulent – og det må jeg jo så nøjes med, da jeg er nødt til at få afløb for nogle af mine tanker.

Til sidst i vores samtale siger jeg, at jeg vil gerne have et akut møde med min »rigtige« jobkonsulent, men det eneste, den jeg sidder ved, kan gøre, er at lægge en besked om mit ønske.

Dagen efter ligger der i min e-boks en indkaldelse til et møde ugen efter, hos min »rigtige« jobkonsulent – jeg må påny ud at låne en bil, hvilket jeg gerne gør, og kører på jobcentret.

Jeg kommer ind og snakker med min jobkonsulent, en samtale, der i virkeligheden viser sig at kunne have været klaret pr. telefon.

Han skulle bare have bekræftet, at jeg ønskede at sætte gang i en pensionssag, og var nødt til at have deres lægekonsulent til at »oversætte« min status fra hospitalet. Statussen er fra oktober 2013.

Jeg fortæller, at det eneste nye, der er ifht. hospitalet er, at medicinen ikke hjælper, så den er taget fra mig og jeg havde fået af vide, at de kunne ikke gøre mere for mig, andet end at smertelindre mig.

Lægekonsulenten mener at der skal laves en ny status på mig og det ringer min jobkonsulent og fortæller mig, og fortæller samtidig, at den skal han nok sørge for at sende.

Tre uger senere er jeg i kontakt med hospitalet, af andre årsager, men spørger til, om den status er skrevet og sendt til min kommune, fordi jeg vil meget gerne have en kopi tilsendt.

Hospitalet kender ikke noget til, at der er kommet en anmodning om en status på mig, så de leder ALT igennem derude, uden held.

Jeg ringer til min jobkonsulent dagen efter, får fat i en telefonsvarer, hvorpå jeg selvfølgelig lægger en besked om, at papirerne ikke kan findes, og han må meget gerne ringe tilbage til mig. (Jeg formoder at papirene er gået tabt i post eller på anden måde er bortkommet).

Fire dage efter har jeg stadig ikke hørt fra min jobkonsulent og ringer igen til ham. Senere samme dag ringer han tilbage, og jeg finder ud af, at de papirer slet ikke er sendt til hospitalet!

Han kunne dårligt huske, at de skulle sendes »og nu måtte jeg jo lige huske, at det havde været jul«….. Det var beskeden, jeg fik….

Lige nu betyder det for mig, at min jobkonsulent har »spildt« tre uger af mit liv, og jeg sidder bare og tænker på, hvis det var mig, der ikke havde overholdt en aftale med min jobkonsulent eller var udblevet fra en samtale UDEN at ringe – hvad var der så sket? Kassen var lukket i.

Men burde I så ikke tilbagehold hans løn?

Er dette virkelig en måde, man behandler folk på i Ballerup Kommune, eller har jeg bare været rigtig uheldig?

11 kommentarer om “Jobcentret må gerne undlade at overholde aftaler, men hvis det var mig?”

 1. Lisbeth siger:

  Velkommen til jobcentret. Her har min sag taget lidt over 2år. Den har været forsvundet, været i hænderne på 5 forskellige sagsbehandlere og er nu forældet, så skal starte forfra med at indhente nye oplysninger. Så ja jobhuset i Ballerup er fantastisk.

 2. Karsten Kriegel siger:

  Ja, der er desværre mange sager, der ligner Lisbeth. Socialdemokraterne sagde i valgkampen, at nu skal Jobcentret til at arbejde for og med borgerne. Hvornår mon det sker?

 3. Jørgen Flyr siger:

  Billig omgang fra Karsten Kriegel

  – for hvornår har de konservative interesseret sig for servicering af de ledige: Aldrig.
  Konservative har i stedet stået for mistillid, djævelsk kontrol af de ledige samt nedsættelse af ydelserne, lige så længe jeg kan huske tilbage. Og absolut intet tyder på at de har skiftet holdning.
  1) Det første Schlüter gjorde da han blev statsminister i 1982 var at fjerne reguleringen af dagpenge og kontanthjælpen, så at de ikke længere fulgte prisudviklingen, og a-kassekontingentet blev sat i vejret. Siden er disse yelser blevet mindre og mindre værd.
  Da Konservative indgik Finanslovsaftale med Nyrup Rasmussen- regeringen i 1976 indebar det øget kontrol og mistillid til de ledige, men så også at formueskatten blev fjernet for de rige. Klar klassepolitik eller hvad?
  Under VK-regimet er de ledige blevet miskrediteret i den grad, at det ville tage timer at beskrive.
  Karsten Kriegel må gerne kritisere socialdemokraterne, jeg gør det i øvrigt selv – tit – men burde først feje for egen dør.

 4. Karsten Kriegel siger:

  Jørgen Flyr nævner, hvad der historisk er sket på Christianborg omkring lovgivning mv., hvilket jo er faktum. Men det har jo ikke noget at gøre med, hvordan vi i Ballerup driver vores Jobcenter.

  Selvfølgelig skal den gældende lov overholdes, men vi bestemmer selv lokalt, hvilken kultur, der skal præge vores Jobcenter. Jobcentret er en del af den kommunale service og selvfølgelig skal borgerne mødes med en imødekommende atitude og med respekt og tillid.

  Jørgen Flyr følger tilsyneladende ikke meget med i den lokale politik. For de Konservative i Ballerup har altid ønsket en god og effektiv borgerservice. I valgkampen foreslog vi, at vi i Ballerup Kommune får oprettet en kommunal uvildig ombudsmand/borgerrådgiver, som kan hjælpe borgerne med at få en korrekt behandling af kommunens forvaltningen, da der desværre er alt for mange eksempler på, at ganske almindelige forvaltningsmæssige regler/borgernes retssikkerhed desværre ikke altid bliver overholdt.

  Men der var desværre ikke den store opbakning til vores forslag.

 5. jørgen flyr siger:

  Karsten Kriegel afviser ikke min kritik af lovgivningen og de aftaler de Konservative har været med til at indgå, altså en stemme på Konservative er en stemme på flere nedskæringer, færre tildeling af førtidspensionen (i nogle kommuner faldet med 65 % sidste to år) og dårligere behandling af de ledige.

  Men Karsten har ret i at lovgivningen skal administreres i kommunerne, og at der her er vigtigt med lokal indflydelse på hvordan lovgivningerne implementeres og udføres i praksis. Jeg ser gerne større debat om denne kvalitetssikring.

  I denne sag er der tale om at der er gået urimelig lang tid i sagsbehandlingen. Der burde for længst være søgt afklaring af førtidspension og invalidebil. Men i sagsbehandlingen har fokus været at udregne hvor længe klienten skulle være om at forsørge sig selv ud af sin erstatning og at hun skulle få solgt den bil, der er afgørende for at hun kan komme rundt i samfundet. Det har været nemmere at demonstrere vigtigheden af at stille til indholdsløse møder i jobcentret. Al den tid kunne man have brugt til at realitetsbehandle førtidspensioneringen mv., hvilket er uprofessionelt. Gennem mange år har kommunen efterspurgt at få ansat uprofessionelle end uddannede socialrådgivere. De har endog benyttet sig af ikke uddannede aktiverede til at behandle andre ledige. Kommunen opfatter socialrådgiverne for overkvalificerede, og ønsker dårlig ledelse og prioritering på et useriøst grundlag. Jeg har selv fået flere afslag på jobs som socialrådgiver i kommunen.

  Udgangspunktet i denne sag var at jobcentret ikke overholder tidsaftaler, og hvad hvis det var mig. Her er lovgivningen indrettet således, at kontanthjælpsmodtageren risikerer at miste sit forsørgelsesgrundlag. Vel også et stort ansvar for en uprofessionel at tage stilling til. Men sådan fungerer det i praksis, og det ville da glæde mig hvis Karsten Kriegel tager afstand for den slags lemfældigheder at der fokuseres mere på straf og sanktioner end på at hjælpe folk..

  Jeg støtter ideen med ansættelse af en ombudsmand/ borgerrådgiver, hvilket er en parallel til patientvejlederne på sygehusområdet. Men dette forslag er også en accept af at borgernes rettigheder ikke prioriteres tilstrækkeligt, hvilket har været udpræget såvel under VK-regeringen som SR-regeringen, som det vel hedder fra i dag. Liberalisme for virksomhederne og tvang for biorgerne.

 6. jørgen flyr siger:

  Hej igen Karsten,

  har netop læst d.d. at Esbjerg har opnormeret med 12 socialrådgivere i deres Børn og Ungeafdeling. Vil Konservative i Ballerup tage initiativ til gennemgang af Ballerups normeringer på dette område såvel som i Jobcentret??

  – Fra et sagstal på op til 80 sager pr. socialrådgiver til et gennemsnit på 37. I kølvandet af pædofili-sagen i 2012 har politikerne i Esbjerg Kommune opnormeret med 12 socialrådgivere. Det betød, at der fra 2014 skulle opnormeres med 12,5 socialrådgivere. Derudover var der også behov for to administrative medarbejdere, en fagkoordinator samt en studentermedhjælp.
  Socialrådgiver og tillidsrepræsentant, Manuela Sendzikowski, glæder sig over det lavere sagstal, som er et resultat af opnormeringen.

  – Det er dejligt, at den nye ledelse lytter til os og holder øje med vores arbejdspres. Færre sager betyder, at det er lettere at bevare overblikket og sikre muligheden for at handle hurtigt samt at lave de lovpligtige opfølgninger.

  Manuela Sendzikowski kommer gerne med sit bud på, hvorfor der har været så mange fejl i sagsbehandlingen. – Vi har været overbebyrdede med sager. Med et lavere sagstal kan vi følge op på alle sager og dermed minimere risikoen for, at vi overser alvorlige sager. Men der er ingen garanti for, at vi kan undgå overgrebssagerne, for de mennesker findes jo derude – også selv om vi har færre sager.

 7. Karsten Kriegel siger:

  Nej, jeg tager bestemt ikke afstand fra de nødvendige reformer, der er besluttet af Folketinget.

  Hvis ikke borgernes rettigheder prioriteres tilstrækkeligt, er det et lokalt ansvar og det er netop det, som jeg sætter fokus på her.

  Selvfølgelig skal vi hele tiden se på, om kommunens opgaver svarer til antallet af ansatte. Men det er ikke kun normeringer, der har betydning. Også arbejdstilrettelæggelsen mv. har betydning.

  Men det ændrer ikke på, at tilgangen til borgerne skal være imødekommende og servicemindet.

 8. Jørgen Flyr siger:

  Karstens indsigt og manglende forståelse for borgernes rettigheder overrasker mig ikke – han skriver om imødekommenhed og serviceminded, og ved godt det modsatte er tilfældet. Han kalder folketinget (læs borgerskabet) reformer er nødvendige, men undlader at uddybe hvad det betyder – nødvendige for hvem?

  Ansvaret er ikke lokalt, hvis lovgivningen vender den forkerte vej, og sender folk i armod. Konsekvensen af den liberale politik er at 200.000 jobs er mistet i Danmark, og over 30.000 er røget ud af dagpenge- og kontanthjælpssystemet, og ikke registreres som ledige. Så tror pokker at ledighedstallet er faldet på det sidste.

  Se det er ikke nødvendig, men uansvarlig politik. Ja vi kan også kalde den politik som Karsten støtter for Krig mod befolkningen. Det er samme reaktionære kapitalisme, som vi ser i resten af Europa på fuld drøn.

 9. Musa Kekec siger:

  Kære borger

  Mange tak for at dele din historie – det er meget velkomment.

  Det er med beklagelse jeg læser dit forløb med Jobcentret uden at kende til den konkrete sag samt Jobcentrets fremstilling af sagen.

  En ting er dog sikkert – det er at vi vil møde vores borgere med respekt og anstændighed når vi får henvendelser til vores kommune og dertil tilhørende instanser såsom Jobcentret.

  Vi har fokus på denne problemstilling i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og vil forholde os til de udfordringer, der er på en konstruktiv måde til glæde for både vores borgere og de hårdtarbejdende medarbejdere på Jobcentret.

  Jeg vil ikke bruge denne tråd på at kaste skylden frem og tilbage til personer eller partier – det vigtigste for mig som borger er at vi sikrer bæredygtige løsninger.

  Mh
  Musa

 10. Jørgen Flyr siger:

  Til Musa,
  der er tale om en borger, som har løbet panden mod en mur af mangel på respekt og professionalisme. Du tager fejl når du bagatelliserer sagen, for der er tale om en systemfejl, som det socialdemokratiske parti har ansvaret for.

  Du forholder dig ikke til at jobcentret ikke overholder tidsaftaler, og hvad hvis det var mig, men at kontanthjælpsmodtageren risikerer at miste sit forsørgelsesgrundlag.

  Du skriver at du ikke vil bruge denne tråd på at kaste skylden frem og tilbage,
  men være konstruktiv.

  Jeg afventer derfor dine forslag tilløsninger.

  Hilsen Jørgen

 11. Jørgen Flyr siger:

  Til Musa,
  du vil gerne lyde konstruktiv, og det er et flot og prisværdigt, men indtil der kommer nogle forslag på bordet en tom gestus som jeg ikke kan forholde mig til.

  Når du ikke er interesseret i at diskuttere skyld og ansvar, har det måske noget med din egen rolle at gøre !

  Afventer forsat………………

  hilsen Jørgen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *