Indsigelser giver forlænget frist
Egebjerg-Tranemosevej-6.jpg
Ballerup Kommune mente, at det var helt okay at omdirigere bustrafikken til den noget bredere Dyndsagervej (billedet) og flytte den fra den smalle Pileagervej. Men det mente beboerne omkring Dyndsagervej ikke Foto: Flemming Schiller
Høring Kommunen har villet løse problemer i Egebjerg med skovbørnehavebusser i et villakvarter ved at flytte busserne til et andet. Det har rejst så stor en storm af protester, at kommunen synes klar til at sadle om.

På Pileagervej og Tranemosevej bor der nogle mennesker, som igennem 10-15 år er blevet mere og mere trætte af de skovbørnehavebusser, der via Pileagervej kører på de smalle veje for at komme til at sætte ungerne af i skoven.

Der er klaget til kommunen i årevis, og før jul fremlagde Ballerup Kommune så et forslag til, hvordan problemerne kan løses.

Det kan ifølge kommunens forslag ske ved, at buskørsel forbydes på Pileagervej, og at busserne i stedet omdirigeres til at køre via den noget bredere Dyndsagervej til Tranemosevej.

Og det bryder man sig på ingen måde om i kvarteret på og omkring Dyndsagervej.

En sand proteststorm har rejst sig, og effekten af den er, at Ballerup Kommune til at starte med har udvidet indsigelsesfristen og siden også går i tænkeboks for at finde frem til nye og mere spiselige forslag for beboerne i området.

Klagepunkterne

Beboerne har i deres protester haft flere ankepunkter.

På den ene side finder man processen omkring høringen udemokratisk og ensidig.

På den anden side stiller man sig uforstående over for, at kommunen i 2012 fastslog, at busser godt kunne køre på Pileagervej.

Beboerne betragter høringsmaterialet som mangelfuldt især, hvad angår formålet med buskørslen.

Man mener, at kommunens forslag er uigennemtænkt, som mere end femdobler antallet af parceller, der berøres af buskørslen. Ret beset mener man, at kommunens forslag friholder ni parceller på Pileagervej for buskørsel – for at overføre generne til 40 andre parceller i området.

Beboerne mener ikke, at kommunens forslag aflaster i området, men at det derimod skaber en merbelastning.

Man mener, at forslaget giver støj- og miljøgener og forværrer de problemer, der i forvejen er med trafiksikkerheden på dele af Tranemosevej, Dyndsagervej og Kastebjergvej, som alle er skoleveje.

Hvorfor busser i kvarteret

En af beboerne, Helle Kublitz fra Kastebjergvej, siger til Ballerup Bladet, at hun finder hele forløbet omkring høring ’mærkelig’:

»Der er tilsyneladende slet ikke taget stilling til, hvorfor busserne skal køre gennem et villakvarter for at sætte børn af ved skoven. Man har blot omdirigeret ét problem til et andet – i stedet for at løse det,« siger hun og fortsætter:

»Der findes hundredvis af indgange til skoven, og det virker, som om man går over åen efter vand, når man kører tværs gennem et stille villakvarter for at sætte børn af ved skoven i tedet for blot at anvende de store veje med velfungerende parkeringspladser.«

»Ballerup Kommune forsøger at finde en alternativ rute til denne indgang. Imidlertid er denne løsning helt uacceptabel, idet den vil forlænge ruten og altså bringe endnu flere små cyklisters liv i fare – og femdoble antallet af direkte berørte parceller. Der er tale om busser, som kører på ganske små villaveje uden cykelstier og delvist uden fortov. Vejene fungerer som skolevej for kvarterets børn,« siger Helle Kublitz til Ballerup Bladet.

Alternative forslag

Sammen med en håndfuld andre beboere fra Kastebjergvej kommer Helle Kublitz med et par alternative forslag til Ballerup Kommune.

»Ballerup Kommunes egne børn fra nærområdet er i stand tl at gå til og fra skoven fra institutionerne på den anden side af Egebjergvej. Det vil derfor være nærliggende at mene, at også børn, der går i en skovbørnehave, vil være i stand til at gå fra en afsætningsplads i nærheden,« siger hun og fortsætter:

»Hvis det er børn med forbindelse til udflytterbørnehaven, kan de sættes af enten på Egebjergvej eller på Ballerupvej, som er projekteret til buskørsel. På Ballerupvej er der særdeles gode parkeringsforhold samt en parkeringsplads mellem Ballerup Planteskole og skoven, hvor bussen kan vende. Herved vil bussen ikke køre på børns skolevej, og den vil ikke genere beboerne.«

Tager klager seriøst

Hvilket forslag, der kommer til at vinde så meget gehør, at det bliver vedtaget, vides endnu ikke.

Høringsfristen er flyttet til den 7. februar 2014, fortæller Søren Krøigaard, direktør for miljø og teknik i Ballerup Kommune.

Om baggrunden for sagen siger han til Ballerup Bladet:

»Beboerne har klaget gennem mange år. Sagen handler om, at der kører busser med børnehavebørn fra Københavns Kommune til en institution i skoven. Fra Ballerup Kommunes side har vi villet regulere trafikken til en bedre løsning,« siger han og forklarer om sagens videre gang:

»Der er kommet mange kommentarer. Dem tager vi seriøst, og vi vil se på, om vi kan finde andre løsninger. Proceduren er, at vi venter, til høringen er færdig, hvorefter der skal finde en bearbejdning sted, og så vil vi forelægge sagen for teknik- og miljøudvalget, da vi gerne vil have en politisk afvejning. Jeg regner med, at vi kommer med en løsning i løbet af foråret,« siger Søren Krøigaard.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *