Tak for stemmerne!
Debat Tak til alle, der stemte på mig, i hele Region Hovedstaden.

Men en særlig tak til de over 3.000 borgere i Ballerup Kommune, der stemte på mig, ved Regionsrådsvalget i november.

Vi ikke har »postnummerpolitik«, politikere varetager alle borgeres interesser i Region Hovedstaden.

Men de borgere i Ballerup Kommune, der har stemt på mig, har vist, at de ønsker, at jeg skal arbejde videre med indsatsen overfor mennesker med psykisk sygdom/sårbarhed, og derfor er jeg stolt og glad over, at det lykkedes.

Når den store kabale det er at få sådan en konstitueringsaftale på plads, skulle det være sådan (hvis alt går vel), at jeg har fået lov til at arbejde med følgende:

– I Psykiatriudvalget, (stående udvalg), hvor det blandt andet er samling af indsatsen for voksne med spiseforstyrrelser, i et nyt byggeri på Psykiatrisk Center i Ballerup, der er på dagsordenen.

Den Udrednings og behandlingsgaranti regeringen har vedtaget skal også gælde for mennesker med psykisk sygdom og indføres gradvis fra 1. september 2014 inden for to måneder, og pr. 1. september 2015 er tidsrammen nede på en måned. I Region Hovedstaden arbejder vi på, at børn og unge allerede fra 1. januar 2014, kan blive udredt inden for een måned.

– I Det Tværsektuelle Udvalg (stående udvalg), som næstformand, hvor det blandt andet efter al sandsynlighed er de udfordringer, der er for mennesker med dobbeltdiagnoser (psykisk sygdom og et misbrug), hvor misbruget er en kommunal opgave og behandlingen for den psykiske sygdom er en regional opgave. Det er bydende nødvendigt at styrke det samarbejde, der allerede er imellem kommuner og region, så disse mennesker ikke føler, at de falder mellem to stole. Det er ikke patienternes ansvar at skabe sammenhæng.

Kommissorier (plan for arbejdsopgaver) for de stående udvalg skal først besluttes i Regionsrådet.

Medlem af de politiske følgegrupper for Ny Hvidovre Hospital og Nyt Sct Hans.

Byggerier hvor vi skal have bygningshåndværkere ansat på danske løn- og arbejdsvilkår, så vi undgår social dumping. Vi skal sikre praktikpladser, så også regionen viser ansvar.

Når hospitalerne står færdige, er det vigtigt at skabe gode forhold, til mennesker med fysiske og psykiske sygdomme. Men lige så vigtigt er det at skabe et godt og trygt arbejdsmiljø for medarbejderne

Videnskabsetisk komité, som næstformand. Her er det vigtigt, at vi sikrer der forskes i nye behandlinger, metoder til gavn for mennesker, der bliver syge.

Men sådan at vi sikrer de mennesker, der deltager som forsøgspersoner, et etisk forsvarligt forløb.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *