Skandale: Valget må gå om
Integrationsråd Én kandidat blev præsenteret to gange i valgmaterialet, og én blev af samme grund ikke præsenteret. Nu sendes valgmateriale og frankerede svarkuverter ud til de små 4.000 stemmeberettigede - igen.

Han kan godt, borgmester Jesper Würtzen. Altså, skrue bissen på.

Det gjorde han på sidste uges møde i kommunalbestyrelsen, hvor han i utvetydige vendinger gjorde det helt klart, at skandalen med omvalg til integrationsrådet på ingen måde var i orden.

Rundt regnet 4.000 breve med valgmateriale og frankerede svarkuverter var sendt ud til de stemmeberettigede.

Og så opdagede man, at en af de 28 kandidater var præsenteret to gange, og en anden kandidat slet ikke var præsenteret.

22. november skulle stemmerne være modtaget på rådhuset. Dér ligger de så også den dag i dag. I et aflåst skab og venter på at blive destrueret.

For valget skal gå om.

Materialet ud én gang til

Nu sendes det tilrettede valgmateriale og frankerede svarkuverter ud til de 3.928 stemmeberettigede, som så senest den 13. december skal have sendt stemmesedlerne tilbage til kommunen.

Der skal i alt vælges 10 repræsentanter for de etniske minoriteter i Ballerup Kommune.

De samlede udgifter til omvalget beløber sig op på mellem 50.000 og 60.000 kroner. Penge som skal afholdes af integrationsrådet selv. Dog med tilskud fra en pulje af kommunalt uforbrugte midler, oplyste borgmesteren under spørgetiden på mødet i kommunalbestyrelsen.

Inden da havde han dog i skarpe vendinger taget afstand fra fejlen:

»Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg er stærkt utilfreds med administrationens håndtering af denne sag, og jeg har bedt kommunaldirektøren sikre sig, at det her aldrig nogensiden gentager sig,« sagde han.

Og dén udtalelse var en direkte anledning til, at oppositonen valgte ikke også at tale med store bogstaver, sagde Venstres Kåre Harder Olesen:

»Det er en kedelig sag. Men når nu det er gået galt, er vi i Venstre enige i, at det her er måden, vi gør det på,« sagde han om proceduren med omvalg:

»Vi kan ikke leve med, at der kan rejses tvivl om, hvorvidt integrationsrådet var valgt på legitim vis. Borgmesteren har rettet den kritik, der skal rettes, så jeg ser ikke anledning til at rette yderligere kritik.«

Hvilke kandidater, der kom i klemme i det oprindelige valgmateriale, har Ballerup Kommune ikke ønsket at oplyse:

»Vi finder det ikke hensigtsmæssigt, før valget er afsluttet, at oplyse, hvem den berørte kandidat er,« forklarer Inge Kristensen, centerchef for Social og Sundhed i Ballerup Kommune:

»Det kan nemlig påvirke valghandlingen, hvis vedkommende bliver ekstra eksponeret – og det er vigtigt, at valget kommer til at foregå på en fair måde og på lige betingelser.«

LÆS OGSÅ: ‘Kommunaldirektøren: Vi kigger på procedurerne fremover’

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *