Lolans usandheder om misbrug af Sind
Debat Jeg har oplevet Lolan Ottesens omskrivninger af virkeligheden på første hånd.

Derfor påstår Lolan, at hun aldring har mødt mig, at jeg ikke deltog i Sinds generalforsamling, ikke var medlem af bestyrelsen, men suppleant.

Lolan lyver, men føler næppe, at det belaster hendes troværdighed. Mon hun evner at lære af GGGI-sagen, hvor Christian Friis Bach havde overset et underpunkt på dagsordenen i GGGI og selv valgte at fratræde som minister?

Tror hun virkelig, at fordi hun er socialdemokrat, at så er løgnen uden ansvar, fordi den har ført med sig, at Lolan nu er udpeget til viceborgmester?

Jeg fastholder, at Lolans mail til Sven af 12.8.2013 dokumenterer, at hun ikke ønskede et tværpolitisk møde:

»Vi – Hanne Andersen fra Regionen og jeg – vil meget gerne have jer med til ét debat/valgmøde, som vi påtænker at holde i oktober/november, hvor I vil kunne få mulighed for et lille oplæg om, hvad I mener der kan gøre de tilbud vi har til borgerne.«

I strid med denne sandhed skriver Lolan i læserbrevet sidste uge:

»Jeg er naturligvis medlem af Sind (derfor skriver jeg også vi i mailen til Sven).«

En dødssyg ”vi” – forklaring.

Men Lolan kunne også have fortalt, at hun meldte sig ind på selve generalforsamlingen. Det er usand, når hun om mig skriver:

»Du mødte ikke op, men havde givet besked om, at du gerne ville være suppleant, hvis der manglede en sådan. Det gjorde der, og du blev valgt til suppleant. Jeg ved ikke, om du har været aktiv, og om du har bidraget med noget til foreningen.«

»Men jeg har været med til at synliggøre foreningen Sind.«

Her kunne Lolan blot havde kontaktet Sinds bestyrelse, som hun siger, hun kender så godt, eller læst referatet fra generalforsamlingen, som hun selv sendte til Ballerup Bladet.

Faktum er, at jeg på generalforsamlingen blev valgt til bestyrelsen, og dernæst valgt som sekretær.

Da generalforsamlingen sluttede, havde Lolan og jeg en længere samtale, så vi har mødtes.

Lolan undergraver bestyrelsen, da hun 12.8.2013 i stedet for at kontakte Sinds formand kontakter Sven uden for bestyrelsen for at få sit møde gennemført. Hvorfor?

Annoncen om mødet med fotoet af jer to socialdemokrater, fortæller at mødet skulle bruges til at fremhæve jer.

Socialdemokratiet skulle betale annonceringen af mødet, eller hvad, mens Sind skulle stå som arrangør.

Mens jeg indtil dette misbrug af Sind nåede at arbejde i bestyrelsen, har Lolan kun været optaget af sig selv.

Dem, der har stemt på Lolan til kommunalbestyrelsen, har fået en nitte uden indhold og en uærlig politiker.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *