Borgmesterens nytårsudtalelse
Jesper-Würtzen1.jpg
Borgmester Jesper Würtzen er meget glad for den tillidserklæring, som vælgerne gav ham ved kommunalvalget i november. Foto: Flemming Schiller
Godt nytår Jesper Würtzen ser tilbage på året der gik - og frem på året der kommer. »Jeg glæder mig til at stå i spidsen for den videre proces med at gøre Ballerup Kommune til et endnu bedre sted at leve, bo og arbejde i,« siger han.

Så er 2013 ved at rinde ud…

Det har været et år, hvor jeg som borgmester har haft mange gode oplevelser og har mødt mange forskellige mennesker i hele kommunen.

For mig blev 2013 naturligvis også helt særligt ved, at jeg ved valget i november fik opbakning til at fortsætte mit arbejde som borgmester fire år endnu.

Jeg er meget glad og taknemmelig for den tillidserklæring. Det er en stor ære at stå i spidsen for 4.800 ansatte og 48.000 borgere.

Det er en opgave, jeg tager meget alvorligt, og som jeg er både stolt over og ydmyg i forhold til.

Enighed om budgetaftalen for 2014

En af de ting jeg er særlig glad for, der er sket i år, det er, at en samlet kommunalbestyrelse står bag budgetaftalen for 2014.

Det er en aftale uden nye besparelser, og den indeholder mange gode projekter og investeringer til gavn for byens borgere og erhvervsliv.

I aftalen er der fokus på velfærd til borgerne, på uddannelse og udvikling, på vækst i erhvervslivet, på beskæftigelse og ikke mindst på forskønnelse af byen.

Det er mange indsatser, der skaber gode rammer og vil være med til fortsat at gøre Ballerup til en god by at leve, bo og arbejde i.

Vi må tænke nyt og handle anderledes

Mange mennesker har i disse år en oplevelse af, at tingene omkring os ikke er, som de plejer at være. Meget bliver da også forandret.

Vi skal løse en lang række af vores opgaver på en anden måde, end vi før har gjort for at opnå den samme effekt eller værdi af vores service men med færre ressourcer end for 10 år tilbage.

Vi må tænke nyt og handle anderledes, hvis vi skal bevare og udvikle vores velfærdssamfund.

Sammen skaber vi fællesskaber

I fremtiden skal vi i endnu højere grad skabe rammer for fællesskaber.

Som borgere skal vi forholde os til, at vi er en del af et fællesskab.

Ikke mindst de ældre og de, der er uden for arbejdsmarkedet, kan opleve at være ensomme, og derfor skal vi støtte de grupper.

Vi skal som kommune blive endnu bedre til at sætte borgerne i centrum ved at lytte, involvere og inddrage endnu mere.

Vi skal neddrosle systemtænkningen. Vi skal blive bedre til at tro på borgernes egen kraft og evne til at være herre i eget liv.

Ny folkeskole, uddannelse og job

Arbejdet med folkeskolereformen er godt i gang, og når skoleåret starter 1. august 2014, bliver det til en forandret skole. Det skal være en skole med et anderledes fokus på elever og læring og med mulighed for at ændre den sociale arv.

Det er en stor proces at forandre folkeskolen, så det er nok mest realistisk at forestille sig, at den nye folkeskole udvikler sig løbende over de næste år. Men spændende bliver det for børn, forældre, medarbejdere og ledere.

I Ballerup Kommune er vi meget optaget af, at børn og unge får en god og tryg start på livet, og samtidig udvikler de nødvendige kundskaber, færdigheder og kompetencer til at leve et godt, selvstændigt og udviklende liv – hele livet.

Derfor arbejder vi med at skabe et sammenhængende udviklingsforløb fra 0 til 25 år – fra vuggestue over folkeskole og uddannelse helt ind på arbejdsmarkedet.

Vi arbejder for, at alle vores unge står med en uddannelse og et job, når de bliver 25 år. Det er den bedste forudsætning for at leve et godt liv.

Beskæftigelsen og erhvervslivet

Desværre står en del af borgerne i Ballerup uden for arbejdsmarkedet. Vi er i gang med at omlægge den måde, vi arbejder på i Jobcenteret.

Vi vil gerne blive bedre til at understøtte de lediges egne drømme og mål. Ligesom vi gerne vil blive bedre til at være i dialog med erhvervslivet om, hvilke behov de har, så vi kan finde jobmuligheder.

Ballerup Kommune er den tredjestørste erhvervskommune i Danmark. Den position vil vi fastholde, blandt andet ved at styrke samarbejdet og dialogen med virksomhederne med én primær indgang og kontakt til kommunen.

Vi skal have modet til at gå nye veje

Som jeg nævnte i starten, er det nødvendigt, at vi kan tænke og tør handle anderledes, hvis vi skal udvikle velfærdssamfundet.

Men vi skal også acceptere, at vi indimellem træffer forkerte beslutninger. Dem må vi ikke dække over. I stedet skal vi udbedre dem.

Vi må aldrig havne i en situation, hvor vi ikke tør handle, af frygt for at lave fejl. Vi skal altid turde – fremtiden og forandringer.

Anerkendelser og inspiration for andre

Mod og nytænkning til at møde borgerne på nye måder har allerede vakt opsigt.

Jeg vil nævne ”Unge ta’r ordet”, hvor Ballerup Kommune vandt en EU-pris for bedste nye innovationsprojekt.

Projektet handler simpelthen om, at vi skal blive bedre til at lytte til de unge, når vi skal vejlede dem til uddannelse. Ikke møde dem som objekter, men tage deres drømme og håb alvorligt.

Borgermillionen er også et eksempel, hvor vi i år fik afprøvet nye metoder til aktivt og konkret at inddrage borgerne i forskønnelse af vores bydele.

Vi skal også tænke i nye spor, når det handler om samarbejde på tværs af kommuner for at få mest kvalitet og effektivitet ud af pengene.

Vi har indgået samarbejde med Furesø og Egedal på IT-området, på bandeområdet har vi indgået samarbejde med Gladsaxe og Herlev, og vi har lavet samarbejde med fem nabokommuner om kræftrehablitering.

Det er blot nogle af de partnerskaber og samarbejder, vi har indgået i år – og flere kommer til i årene frem over.

Jeg vil også nævne, at boligforeningen Ellebo på Baltorpvej i oktober vandt den nordiske konkurrence ”Nordic Built Challenge” for bedste bæredygtige renovering.

Et projekt med en visionær renovering, der både skaber store energibesparelser og bedre rammer for de mennesker, der bor der.

Dette er blot et lille udpluk af de mange gode nytænkende indsatser, vi har skabt og bør være stolte af i Ballerup Kommune.

Mange ting at glæde sig til i det nye år

I 2014 er der mange ting at glæde sig til. For der sker hele tiden udvikling og spændende arrangementer.

Jeg glæder mig til at komme rundt og møde borgere ved de mange arrangementer og begivenheder, som foreninger og institutioner i Ballerup er så gode til at skabe.

Særligt skal nævnes verdensmesterskabet i badminton, der i august skal afvikles i Superarenaen her i Ballerup.

Her vil Ballerup komme på verdenskortet ikke mindst i Asien, med mulighed for at tiltrække turister og erhverv til hovedstaden.

Jeg ser frem til at begynde samarbejdet med de 12 nye medlemmer i kommunalbestyrelsen. Lige som jeg glæder mig til at stå i spidsen for den videre proces med at gøre Ballerup Kommune til et endnu bedre sted at leve, bo og arbejde i.

Jeg vil takke kommunens mange medarbejdere for deres gode indsats for velfærden og for borgerne i Ballerup.

Og til sidst vil jeg gerne ønske alle borgere i Ballerup Kommune: En rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *