Vi skal skabe en god kultur – sammen
Debat Vi skal, som kommune, give vores børn og unge grundlaget for et godt liv – i samarbejde med familien.

Et barn, der møder et sammenhængende forløb fra børneinstitutionen til skolen, og videre til ungdomsuddannelse og arbejde, står langt bedre rustet til voksenlivet. Vi må og skal nedbryde den negative sociale arv og skabe mere lige forudsætninger for vores børn og unge.

For børn med multikulturel baggrund er det vigtigt både at kunne spejle sig i det land, forældrene kommer fra, og samtidigt føle sig inkluderet der, hvor de selv vokser op.

Vores kulturpolitik skal derfor give plads til at styrke den kulturelle dannelse og det demokratiske fundament gennem fællesskaber på tværs af kulturer og dæmme op for ekstreme og kriminelle grupperinger.

Vi skal derfor styrke vores lokale kultur-og fritidsliv og give alle mulighed for at være med.

Kort sagt: Vi skal skabe en god kultur – sammen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *