Vi afvikler gæld
Debat John Keller-Larsen og Torben K. Jensen spørger i Ballerup Bladet uge 45 til kommunens økonomi.

Jeg er tilfreds med at fortælle, at vi i oktober har vedtaget et budget for 2014, som alle partier i kommunalbestyrelsen står bag.

I budgettet er der besluttet ikke nye besparelser, men der har været rum for investeringer og omprioriteringer til gavn for bl.a. undervisningen i skolen, servicen på plejehjem, åbningstider i børneinstitutioner, vedligeholdelse af veje og fortove samt til at styrke samarbejdet med erhvervslivet.

I budgettet for overslagsårene 2014-2017 regner vi med et gennemsnitligt overskud på de løbende poster på godt 180 mio. pr. år, så der både er plads til investeringer og afvikling af gæld.

I de fire overslagsår er der planlagt en reduktion af kommunens forpligtelser og gæld på samlet en kvart milliard kroner.

Jeg er glad for at stå i spidsen for en enig kommunalbestyrelse, der arbejder med en ansvarlig økonomisk strategi, der sikrer, at velfærden i Ballerup kan bevares og udvikles.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *