Valget – set fra Skovlunde
Skovlunde-vælgermøde-1-KV13.jpg
Panelet af spidskandidat debatterede med hinanden og med borgerne i Skovlunde Kulturhus i sidste uge.
KV13 God tilslutning til vælgermødet i Skovlunde onsdag aften i sidste uge.

Den kommende modernisering af Skovlunde Bymidte og bandeproblemerne i samme bymidte var selvsagt hovedtemaerne, da Skovlunde Lokalråd onsdag aften i sidste uge indbød til åbent vælgermøde i kulturhuset.

»Spidskandidaterne fra de opstillingsberettigede partier var veloplagte og havde set frem til mødet. De præsenterede deres tanker og idéer, og de 120 fremmødte stillede spørgsmål, som gav politikerne god lejlighed til at lufte deres enig- og uenigheder,« fortæller formanden for Skovlunde Lokalråd, Jens Minnet.

Der var stor enighed om, at der skal gøres noget for, at Skovlunde Bymidte fremstår som et godt sted at være og at købe ind.

Enighed var der også om, at Ballerup Boulevards virkning som ”Berlinmur” skal fjernes.

Selv om der var nuanceforskelle i den konkrete måde at gribe tingene an på, var der i bund og grund enighed om at løse problemet med bandekriminalitet både med en langsigtet præventiv indsats, en kontant indsats over for de hardcore kriminelle og en exitmuligheder for dem, der gerne vil ud af det kriminelle miljø.

Ungdomsarbejdsløshed

Omvendt var der forskellige opfattelser af, hvordan man skal angribe ungdomsarbejdsløsheden herunder manglen på praktikpladser og jobs til nyuddannede set i lyset af, at der er rigtigt mange kompetente virksomheder i kommunen.

Der blev talt meget om at bruge sociale klausuler i de opgaver, som kommunen får løst af virksomhederne.

Synspunkterne var meget forskellige og gik fra, at obligatoriske klausuler vil være et rigtigt godt middel til, at sådanne ordninger bør være frivillige, da det ellers medfører uhensigtsmæssigt meget administration for virksomhederne.

Der var nogenlunde enighed om, at jobcentrene skulle være bedre organiseret til at være i kontakt med virksomhederne og lave gode aftaler ad den vej.

Andre temaer

Andre temaer, der blev spurgt til og drøftet var blandt andet:

• Hvordan kommunen skal blive mere grøn

• Børneinstitutionernes åbningstider, størrelse og kvalitet

• Forbedret kollektiv trafik i Skovlunde, som motiver til offentlig transport

• East Kilbride Badets åbningstider, så det bedre kan anvendes uden klubtilknytning

• Haltider til senioridræt efter den nye skolereform

• Flere projekter à la Grantoftegård

• Svært at finde ledig parkering foran rådhuset.

Skovlunde-vælgermøde-2-KV13

Spørgelysten var stor, da Skovlunde Lokalråd i sidste uge holdt vælgermøde.

1 kommentar om “Valget – set fra Skovlunde”

  1. Svend Gjerum siger:

    SKOVLUNDE BIBLIOTEK SKAL GENOPSTÅ.
    Ballerup Bladet glemmer i sit referat fra vælgermødet at nævne ovenstående emne, og derfor var meget dejlig for mig at læse i Ballerup Bladet 12. nov., at Sanne Fandrup fra Det Radikale Venstre vil gå ind for at Skovlunde igen får et ordentligt bibliotek.
    Vi er dog 13.000 borgere i bydelen, og hvorfor skal vi spises af med kun en tiendedel af det antal bøger, som Ballerup bibliotek råder over?
    Det var for mig en sørgelig dag, da Skovlunde bibliotek blev nedgraderet til en ”bogbus”, og jeg håber derfor virkelig, at Sanne Fandrup(B) bliver valgt ind og vil arbejde ihærdigt for, at vi får vores dejlige bibliotek og kulturelle samlingssted igen, ikke alene for børnenes skyld men også for os ældre borgere. Det hører dog i høj grad med til igen at gøre Skovlunde bymidte attraktiv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *