Også førtidspensionister har ressourcer
Debat I Ballerup Kommune er der ca. 2.500 førtidspensionister. Som gruppe betragtet er førtidspensionisterne en meget uhomogen gruppe både i forhold til funktionsevner og i forhold til behov.

Lidt til fælles har gruppen dog.

Alle er tilkendt førtidspension, netop fordi de er uden arbejdsevne eller kun har ubetydelig arbejdsevne i behold, som følge af nedsat fysisk og/eller psykisk og social funktionsevne.

Alle førtidspensionister har nogle ressourcer. Nogle har absolut flere end andre.

Førtidspensionisterne er i aldersgruppen 18-65 år. I modsætning til de fleste andre mennesker i denne aldersgruppe, der i vidt omfang definerer deres liv i forhold til arbejde, er der her tale om en gruppe mennesker, der er nødt til at give deres liv værdi ud fra andre kriterier end arbejde på det ordinære arbejdsmarked.

Kommunen giver praktisk bistand, personstøtte og andre sociale tilbud i forhold til bolig og dagbeskæftigelse (være- og aktivitetssteder og beskæftigelse) til grupper af førtidspensionister. Andre førtidspensionister skal selv definere indholdet af deres liv.

En del førtidspensionister har fundet et nyt meningsfyldt indhold i deres liv efter overgangen til førtidspensionist. Nogle er aktive medborgere i råd, organisationer og foreninger. Andre er frivillige i Ældresagen og i plejecentre eller i andre sociale tilbud. Således er mange førtidspensionister også med til at løfte velfærdsopgaver.

Deltagelse i det aktive medborgerskab og som frivillig kan netop tilpasses den enkelte førtidspensionists ressourcer – såvel i forhold til tidsforbrug som indhold. Indsatsen er netop båret af engagement og lyst. Det er en win-win situation ensbetydende med, at den frivillige også får værdi for sin indsats.

Forkortet, red.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *