Ledelse giver kvalitet
Debat DR gennemførte i uge 45 en undersøgelse, hvor man havde fundet frem til, at Ballerup er den kommune, der har flest ledere pr. borger.

Vi har i Ballerup valgt, at der skal være mange ledere. Det er fordi, vi har en decentral struktur, hvor mange beslutninger og meget ansvar er lagt ud til de enkelte institutioner og bestyrelser. Derfor skal der være ledelse decentralt til at gennemføre beslutningerne. Det er med til at sikre, at der kan følges op på, at kvaliteten i arbejdet er god – i fht. bestyrelsens ønsker og indenfor de rammer og den økonomi kommunen har fastlagt.

Denne prioritering understøttes af, at DR undersøgelsen viser, at de kommuner, der har højt serviceniveau også har mange ledere. I Ballerup har vi trods besparelserne generelt et højt serviceniveau sammenlignet med andre kommuner.

DRs undersøgelse er blevet kritiseret af Kommunernes Landsforening. Man medregner alle ledere – og stedfortrædere på institutionerne, der har meget lidt ledelsestid, men reelt udfylder den væsentligste del af arbejdstiden, som ”almindelige” medarbejdere.

På Rådhuset har vi faktisk skåret antallet af chefer fra 16 til 9, hvilket er færre end den kommune med færrest ledere Middelfart, som har 12 chefer på Rådhuset. Til gengæld har Middelfart ikke souschefer på deres decentrale institutioner – og derfor har de samlet færre ledere.

Jeg vil for øvrigt også godt advare mod, at man opfatter ledere som nogen, der bare sidder på et kontor og ikke laver noget. Det er min opfattelse, at vores ledere knokler mindst 37 timer ugen med at drive deres institutioner bedst muligt og gøre borgerne bedst muligt tilfredse.

Vi har de senere år besluttet en række besparelser, som kræver ledelseskraft at gennemføre, men vi vil selvfølgelig hele øje med, at vi har den sammensætning af personale, der svarer til vores behov.

I forhold til opgørelsen gælder for Ballerup også det særlige forhold, at vi har mange specialinstitutioner, hvor borgere fra andre kommuner bor, men hvor ledere og medarbejdere er ansat i Ballerup Kommune. Det er der ikke taget højde for i undersøgelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *