Lautrups værksteder
Debat Det er oplagt, at der på folkeskoleområdet skal tages skridt til at åbne for en anderledes tilgang for opfattelsen af, hvad en erhversuddannelse består af og kan bruges til.

Om de tidligere skoleværksteder skal indgå i de overvejelser er det for tidligt at sige noget om, eller med andre ord, det er der ikke taget stilling til.

Kunne man forestille sig en styrkelse af vejledningsindsatsen, et øget samarbejde med de tekniske skoler og handelsskoler, eller skal 10 klasse forsat se ud og være placeret, hvor den er i dag?

Spørgsmålene er mange, jeg forventer i starten af det nye år, at der bliver taget stilling hertil.

En af de store udfordringer vil være at få ændret opfattelsen af, at det at være håndværker ikke er så fint som at have gået på gymnasiet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *