Det store trafikkaos i Måløv
Måløv-trafik.jpg
En morgen i Måløv - lige inden bilisten i højre side af billedet tager den op over kantsten og cykelpassage i forgrunden.
Kratvej Alle børneinistitutionerne er samlet på ét sted lige ved skolen. Og den voldsomt trafikerede gennemfartsvej Kratvej kører lige igennem. Beboerne frygter det værste. Nu går socialdemokratisk medlem af kommunalbestyrelsen på barrikaderne og efterlyser handling fra sine egne.

At være med på en kigger en almindelig hverdagsmorgen ud for Måløv Kirke på Kratvej er noget af en nervepirrende forestilling.

Især hvis man vover sig i den retning mellem kl. 7.40 og 8.20. For her brænder det sammen.

Stressede forældre i bil, der hurtigt lige skal smide poderne af og så i fuld fart videre på job.

Børn, der går – og i nogle tilfælde cykler – lidt i deres egen, småtrætte verden uden egentlig at sanse, hvad der sker omkring dem.

En bus, der skal igennem den meget smalle bussluse. Biler, der kommer fra modsat retning og derfor skal bakke for at give plads til bussen. Problemet er, at bilerne holder i kø, så enkelte bakker ind på fortovet.

Kommer der så også en lastbil eller en kassevogn, så starter balladen for alvor.

Utålmodige bilister, der på vej til Lyngby, slet ikke har tid til det pjat, og derfor overhaler hele flokken enten inden om eller uden om.

Imens står flokke af nervøse forældre på nåle for at være sikre på, at deres børn komme helskindet i land på skolens grund.

Som skrevet: Dette kaos foregår hver evig eneste hverdagsmorgen. Når det regner, er kaos større og de livsfarlige situationer mange flere. Når det sner, nærmest eksploderer kaos.

Dette kaos er ikke noget nyt, men det er blevet større de senere år, hvor der er kommet flere børneinstitutioner til området.

Forgæves

Kern Møller Madsen bor på Kratvej med sin kone og tre børn på to, syv og ni år.

Han har – helt og aldeles forgæves – korresponderet frem og tilbage med Ballerup Kommune siden 2006.

Hans næsten-nabo er Bjarne Rasmussen, der er medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokraterne.

Bjarne Rasmussen er tillige far til to børn på fire og syv år og medlem af skolebestyrelsen på Måløv Skole.

Bjarne-Rasmussen-Kratvej-Måløv-2

Lige som Kern Møller Madsen har Bjarne Rasmussen forsøgt at råbe kommunen op i mange år. Ligeledes resultatløst.

Og nu har han fået nok.

»Jeg startede med at påpege problemerne, inden jeg blev valgt ind i 2009 og er fortsat efter også,« fortæller Bjarne Rasmussen til Ballerup Bladet:

»Det er et udtryk for kynisme, at der ikke er sket noget herude. Det er jo fra politisk side, at der prioriteres, og politisk har man ikke taget børnefamilierne i Måløv alvorligt. For der er ikke sket noget.«

»Selv om jeg er en del af det politiske miljø, har jeg ikke kunnet opnå lydhørhed. Og beboere og skolebestyrelse har heller ikke kunnet trænge igennem,« siger Bjarne Rasmussen og fortsætter:

»Jeg ønsker ikke at lave politisk rav i den. Jeg ønsker ikke at skyde på nogen. Jeg ønsker bare det her løst, inden det går galt.«

Årsagerne

Det voldsomme trafikkaos på Kratvej ved kirken skyldes flere forhold:

– Børnetallet er steget meget i Måløv i de senere år, og det har skabt ekstraordinært pres, når der skal afleveres børn.

– Vejen er smal, og der er en buslomme, som giver problemer for trafikken.

– Der er dårligt udsyn på vejen.

– Parkeringspladsen ved kirken, hvor forældrene sætter deres børn af, er langt fra stor nok til det store morgen-rykind.

– Kratvej, der er klassificeret som ’sekundær trafikvej’, er en gennemfartsvej fra Måløv til Lyngby og Herlev.

– Der køres med høj hastighed.

– Stressede bilister udviser hensynsløs adfærd.

»Kratvej er jo ikke bygget til hastigheder højere end 30 km/t. Jeg kan slet ikke forstå, at man har lavet vejen på denne her måde. Bilisterne kommer jo bragende igennem med fuld fart,« siger Kern Møller Madsen:

»Ingen forældre tør jo lade deres børn gå forbi kirken i myldretiden. Jeg har skrevet frem og tilbage med kommunen om det siden 2006, men intet er skat. Og jeg havde egentlig givet op. Men nu, hvor Bjarne har taget fat, håber jeg, at der sker noget.«

Forslag til løsninger

Kern Møller Madsen og Bjarne Rasmussen har en flok løsningsforslag, som er lige til at gå til for kommunen.

»Det er altså ikke dyre foranstaltninger, der skal til,« siger Bjarne Rasmussen.

Han foreslår, at man på kirkens parkeringsplads hæver brostene og laver et højt fortov langs kirkegårdsmuren fra Kratvej til Liljevangsvej.

Kern Møller Madsen foreslår, at man – lige som ved Lindbjergvej – sætter elektroniske skilte med midlertidige forbud op.

»Det kan man gøre kl. 7-9 hver morgen to steder. Det ene sted på Frederikssundsvej fra Veksø, hvor man kan forbyde venstresving ind i Måløv i tidsrummet. Det andet sted kunne være på Jungshøjvej ved Måløv Hovedgade,« siger han:

»Man kan også hæve buslommen ved kirken med et bump, og man kan lave bump eller paddehatte på Måløv Hovedgade før og efter Kratvej samtidig med, at man laver en generel sænkning af hastigheden på Kratvej – fulgt op af politikontroller, som vi intet har set til herude.«

»Der skal ske noget snart,« siger Bjarne Rasmussen og slutter:

»Hvad skal vi gøre den dag, hvor der sker en alvorlig ulykke? Det er jo et rent mirakel, at der indtil videre ikke er sket noget.«

LÆS OGSÅ: ‘Fornuftigt forslag, men…’

LÆS OGSÅ: ‘Tiedemann: Jeg er da åben over for forslaget’ 

LÆS OGSÅ: ‘Kratvej er med i trafiksikkerhedsplanen’

2 kommentarer om “Det store trafikkaos i Måløv”

 1. Helle Hardø Tiedemann siger:

  Jeg bryder mig ikke om den metode som anvendes her, men alligevel vil jeg da gerne hjælpe. Vi har mange skoleveje som trænger til en sanering og øget sikkerhed. Som bekendt har vi en trafiksikkerhedsplan som vi følger løbende. I planen er vejene prioriteret efter det største behov, økonomien er beskeden og det var ikke Kratvejs tur endnu. Imidlertid har vi jo afsat ekstra 2 mio kr årligt de næste 4 år.
  På Socialdemokraternes gruppemøde i mandags forsøgte vi at finde en løsning på problematikken.
  Vi vil gerne fremrykke økonomien så vi kan få lavet en god løsning på Kratvej allerede næste år, det kræver blot at kommunalbestyrelsen bliver enige om at fremrykke midler til at løse problemet på Kratvej. Mon ikke det kan lade sig gøre.

 2. Jesper Wilken siger:

  Trafikkaos ved kratvej og Måløv Kirke er opstået fordi at kommunen flyttede indskolingens lokaler til den anden ende af skolen, at elevtallet på Måløv skole er steget og at børnene nu kommer fra de fjernere dele af Måløv skoledistrikt, og derfor køres af forældrene i skole. Dermed afleverer forældrene nu deres børn ved Måløv Kirke i stedet for ved Måløv hallen.

  Elevtallet på Måløv skole er steget med 24 % siden 2003 til nu 689 elever og er dermed blevet kommunes 2. største skole. Alene I de fire 0’te klasser går der 95 elever, hvor en stor del bor i de nye boligområder Gershøj og Søndergaard. Der vælger de fleste forældre at køre deres børn i skole pga. afstanden samt at skolevej over Frederiksundsvej/Måløv Byvej og Måløv Hovedgade ikke anses for trafiksikker for 6 årige børn.

  Hidtil var indskolingens klasselokaler på Måløv Skole placeret så nærmeste afsætning var ved Måløv Hallen, men pga. det stigende elevtal har kommunen valgt at flytte indskolingen til lokaler i den anden ende af Måløv skole, så afsætning nu sker ved Måløv Kirke samt på Liljevangsvej, som også er presset af børn der skal afleveres til Børnehuset Måløv By. Dette er sket uden at kommunen har tilføjet flere p-pladser eller afsætningspladser i nærheden.
  Problemet er selvforstærkende når trafikforholdene er så usikre for gående eller cyklende børn, som Ballerup Bladets billeddokumentation viser, at endnu flere forældre vælger at køre og følge deres børn ind på skolen for at de kommer sikkert i skole.

  Kratvej er som nævnt gennemfartsvej til Herlev og Lyngby pga. kø på Frederiksundsvej/Måløv Byvej. Når 2. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 4 og Tværvej ved Smørum åbner i 2015 vil køen på Frederiksundsvej/Måløv Byvej sandsynligvis forsvinde og gennemkørselstrafikken på Kratvej flytte tilbage på Frederiksundsvej/Måløv Byvej, dermed vil der kun være trafik til og fra Måløv skole tilbage.

  Ud over forbud mod gennemkørende trafik fra 7-9 på Kratvej, vil en løsning være at etablere p-pladser/afsætningspladser som giver hurtigere afsætning af børn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *