Det er nødvendigt med økonomisk tilskud
Vælgermøde-Ballerup-Bladet-René-Cromefeldt-KV13.jpg
Grantoftens formand, René Cromefeldt-Bie på Ballerup Bladets vælgermøde i sidste uge. Foto: Brian Lindberg
Boligsocialt I Grantoften er man glade for borgmesterens tilsagn om at arbejde hen imod flere ressourcer til den boligsociale indsats.

Boligsocialt: Formanden for Grantoften, René Cromefeldt-Bie, vejrede fra sin plads ved scenekanten i Baltoppen Live morgenluft, da han efter længere tids debat hørte borgmester Jesper Würtzen sige, at han syntes, at det var en god idé, hvis der sættes flere penge af til den boligsociale indsats.

»Jeg hørte borgmesteren give tilsagn til at finde flere penge end de allerede afsatte 200.000 kroner til boligsociale tiltag,« siger Cromefeldt-Bie til Ballerup Bladet:

»Jeg hørte ham også sige, at han vil arbejde for en mere overordnet og samlet strategi i forhold til de boligsociale projekter, som i fremtiden sættes i værk, så de boligsociale projekter ikke kun løser et problem lokalt i en afdeling, men at projektet skal kunne bruges i alle afdelinger i kommunen alt efter behov. Det, der nu bliver spændende, er at se, om borgmesteren så også kan få de andre partier fra budgetforliget med på ideen.«

I Grantoften har man stort behov for hjælp til unge-arbejdet – i form af en professionel ansat.

»Det vil betyde, at vi ikke skal bruge vores egne penge og dermed lukke noget af det, vi allerede har i gang,« forklarer René Cromefeldt-Bie:

»Og det skal vi gøre, fordi vi med de huslejestigninger, vi allerede har budgetteret med i forbindelse med renoveringen, ikke kan pålægge beboerne yderligere huslejestigninger. Derfor er det økonomiske tilskud fra kommunen på dette område ikke kun vigtigt, men også nødvendigt i det fortsatte gode, boligsociale arbejde.«

Ønsker Grantoften en boligsocial medarbejder for at støtte op om unge-arbejdet i den store bebyggelse, vil flere af bebyggelsens andre projekter blive lukket. Hvis altså, Grantoften ikke får et tilskud fra kommunen.

2 kommentarer om “Det er nødvendigt med økonomisk tilskud”

 1. Vælgermødet i går i Grantoften pegede igen på Ballerups største udfordring: De unge voksnes liv i kommunen.

  I Grantoften ville de +18 årige gerne have et klublokale. Det er en god og meget billig idé at realisere.

  Det er de unge, som har de største problemer i Ballerup; Høj ungdomsarbejdsløshed, mange dropper ud af uddannelserne og kan ikke få praktik- og lærerpladser. Og rigtig mange unge voksne fraflytter Ballerup. Dermed mister vi vores fremtidige skatteborgere, som vi bl.a. har brug for for at kunne holde et højt velfærdsniveau.

  Unge voksnes liv i vores kommune kræver en langt bedre og bredere indsats – og det boligsociale område er en af nøglerne. Så Würtzens nye udmelding er god.

  Men barren skal højere op: Vi skal have et større samarbejde med erhvervslivet, så vi kan få hjælp til at løse problemerne – både frivillige partnerskaber og aftaler om, at virksomheder, der handler med kommunen også tilbyder unge en vej ind på arbejdsmarkedet via jobtræning, lærepladser og mentorer som i Skovlunde Center.

  Vi skal øge vejledningen og udbygge exit-bande-mulighederne.

  Og vi skal LYTTE: Hvad ønsker de unge voksne sig? Hvordan gør vi det bedre i årene frem? Den kommende generation er vigtige for os alle.

 2. John Patrong siger:

  Rigtig godt at dette emne tages seriøst op men, man skal huske på at det bolig sociale arbejde kun kan udføres med bravur hvis det sker i samarbejde imellem Boligselskaber, skoler, fritidsklubber og kommunen samt at opfølgning på de forskellige tiltag er en nødvendighed, så vi kan lære at den indsats der gøres er den rigtige.
  Og husk på, at det bolig sociale arbejde er for alle og ikke kun de unge men, også børn, forældre, enlige og pensionister vi har alle brug for dette arbejde. først derefter kan vi få stoppet den fødekæde der er så farlig for vores samfund.

  Og der er god økonomi i dette arbejde, f.eks. kunne formanden for AAB afd. 54, ved det sidste årsmøde fortælle at hærværks kontoen i Hede- Magleparken har været næsten nul…. mon ikke det er fordi der ydes en meget stor indsats i Hede- Magleparken på det boligsociale område.

  DETTE OMRÅDE KAN IKKE TAGES ALVORLIGT NOK !

  John Patrong
  Frivillig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *