Det boligsociale kom på dagsordenen
Vælgermøde-Hede-Magleparken.jpg
Nogle af deltagerne, bagest fra venstre: René Cromefeldt-Bie, ordstyrer, Martin Jonassen, C, Richardt Radek Larsen, LA, Jens Rikardt Andersen, B. Forreste, fra venstre: Miasser Hawwa, SF, Irene Jørgensen, S, Stine Rahbek Pedersen, EL.
KV13 Møderækken ’Vælgermøder i Ballerup’ har været i Hede- og Magleparken.

For nylig kom møderækken ’Vælgermøder i Ballerup’ til Hede- og Magleparken, hvor det boligsociale hurtigt kom på dagsordenen.

Emnet har ikke været prioriteret ved de øvrige vælgermøder, men her kom det så til gengæld i dén grad til at fylde.

Der var blandt partierne en stor og bred enighed om, at det boligsociale arbejde var supervigtigt, og de fremmødte politikere, med undtagelse af Liberal Alliance, mente samtidig også, at det var meget vigtigt, at kommunen skulle have en rolle i dette, men at de frivillige i de almennyttige boliger, naturligvis var dem, der vidste »hvor skoen trykkede« i de enkelte boligafdelinger.

Den frivillige John Patron og afdelingsbestyrelsens formand, fra Hedeparken forklarede politikerne og de fremmødte gæster, hvordan projekt Hedegaven ikke ville være blevet en succes uden kommunens aktive støtte og hjælp.

Den sociademokratiske kandidat, Irene Jørgensen, benyttede lejligheden til at understrege, at der med de over 350 mio, kr. der nu er sparet, er skåret helt ind til benet, samt at socialdemokraterne går ind for sociale klausuler.

LA’s Richardt Radek Larsen mente, at det frivillige arbejde ikke skulle have for meget kommunal indblanding. Og der til plæderede han også for yderligere besparelser end de 350 millioner, som den nuværende kommunalbestyrelse allerede har foretaget.

Fordømmelse

DF’s Jarne Rasmussen lagde ud med en meget klar fordømmelse af det voldsomme racissiske udfald, som den socialdemokratiske kandidat til kommunalbestyrelsen, Mustafa Deveci, havde været udsat for.

De Radikales Jens Rikardt Andersen mente, at man skulle tage afsked med to regler, hvergang man anskaffer sig en ny, for derigennem, at mindske den stigende kontrolfunktion, som i dag er indbygget i systemerne.

Stine Rahbek Pedersen fra Enhedlisten ville have en bedre aktiverings- og beskæftigelsespolitik i form af flere overenskomstansatte i stedet for folk på aktivering.

Konservative Martin Jonassen kom omkring sine hjertesager, som er, at nærdemokratiet skal styrkes, ligesom skolen og et aktivt sundhedshus også skal styrkes.

Ventres Christian Skjærnes argumenterede større mådeholdenhed med kommunens penge.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *