Også her er din stemme vigtig
Debat I begyndelsen af december skal der vælges to forbrugerrepræsentanter til Forsyning Ballerup. Nu har du mulighed for at vælge en aktiv forbruger, der arbejder for miljø og borgerinddragelse.

Jeg stiller op til valget, selv om jeg er oppe imod tunge drenge fra de store boligselskaber. Hele 3 ud af 6 kandidater er direktører eller formænd for boligselskaber i Ballerup.

For at stemme skal man bestille en stemmeseddel og aflevere den personligt – i den yderste udkant af kommunen. Jeg synes, at Ballerup Forsyning har gjort det besværligt for almindelige borgere at stemme, hvilket sikkert vil afholde mange. Det havde været meget nemmere at udsende en svarkuvert. Alligevel vil jeg opfordre alle borgere til at bestille en stemmeseddel og bruge den. Se annoncen fra FB her i bladet.

Mit valggrundlag: Jeg er 59 år og har boet i Ballerup siden 1986, i andels- og lejeboliger. I de seneste 5 år har jeg også haft et kolonihavehus, som netop er blevet kloakeret – til gavn for vandmiljøet.

Jeg er cand.scient. og miljøkoordinator og har i mange år arbejdet ihærdigt for at Ballerup bliver grønnere. Bl.a. har jeg arbejdet på Grantoftegaard og arrangeret høstmarkeder og været aktiv omkring lokalplaner og omlægning til økologi.

I de sidste 6 år har jeg været medlem af Grønt Råd i Ballerup, hvor jeg har taget mange initiativer. En af de større sager har været at reducere generne ved den nye motorvej (syd om Ballerup), ved at få bedre støj-volde, cykelforbindelse og rekreative områder.

Jeg er et aktivt menneske, som ikke kun vil administrere det bestående, men også finde nye veje – til gavn for brugerne og miljøet. Jeg er generalist og kan se muligheder og sammenhænge, som specialister er blinde for.

Som forbrugerrepræsentant ser jeg to hovedudfordringer, som jeg vil arbejde med:

1) At sikre at Ballerup Forsyning står rustet til at klare det vildere og vådere vejr, som klimaforandringerne fører med sig. Jeg mener, at de øgede vandmængder skal ses som en mulighed, for at give mere liv til dyr, planter og mennesker i Ballerup. Flere vådområder og kanaler i kommunen vil give øget livskvalitet. Hvorfor ikke slå to fluer med ét smæk og lave en skaterbane i et af overløbsbassinerne. Jeg vil arbejde for lokale løsninger, hvor borgerne bliver hørt. F.eks. ved at der gives tilskud (eller reduceret betaling), hvis grundejere etablerer fælles nedsivningsanlæg for regnvand, så det ikke belaster afløbssystemet.

2) Vandafgifterne har en tendens til at vende den tunge ende nedad. Jeg mener principielt, at det skal være relativt billigt at have et lille vandforbrug – hvorimod overforbrug og frås skal koste mere. Det er vigtigt at vi alle sparer på vandet. – Forurening med sprøjtegifte og andre kemikalier skal stoppes.

Endelig synes jeg, at valget til bestyrelsen skal gøres enklere. Jeg vil arbejde for at næste valg bliver afholdt på nettet, ved brug af NemID. Det vil være nemmere, mere demokratisk og give større reel valgdeltagelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *