10 kandidater til 10 pladser
Valg På torsdag den 28. november er der valg til Frivillighedsrådet.

Valget afvikles torsdag den 28. november og finder sted som et åbent møde i den lille sal i Forenings- og Frivilligcenter Tapeten, Magleparken 5. Det nye Frivillighedsråd starter 1. januar 2014.

Rådets medlemmer vælges for en toårig periode. Det tæller i alt 13 medlemmer: Tre medlemmer fra kommunalbestyrelsen og 10 plus suppleanter, som alle er aktive inden for frivilligt arbejde.

10 kandidater er opstillet til valget, så det burde gå op med de pladser, der er til rådighed. Så mangler bare nogle suppleanter.

Opgaverne for det nye Frivillighedsråd er mange. Rådet behandler for eksempel ansøgninger om § 18 midler til frivilligt socialt arbejde, formulerer høringssvar, arbejder med strategier og indgår i udviklingsprojekter.

Det nuværende Frivillighedsråd arbejder med flere initiativer, som vil fortsætte også efter 1. januar. Rådet indgår i projekt om samarbejde mellem generationer – unge og seniorer – omkring IT undervisning. Der samarbejdes om tiltag inden for psykiatri og handicapområdet.

Der er fokus på etablering af tilbud målrettet pårørende, unge med psykisk sårbarhed eller andre udfordringer. En udfordring er inklusion og netværksskabelse. Også i Ballerup Kommune er der unge, som ikke er en del af et fællesskab og kender til ensomhed. Det samme kan være et problem for ældre og ikke mindst ældre, som er blevet alene. Også boligsociale indsatser forudsætter aktive frivillige. Så der er nok at tage fat på.

Frivillighedsrådet følger udviklingen i det frivillige arbejde nationalt og i Ballerup Kommune og er med til at præge udviklingen i kommunen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *