Vi gør faktisk ret meget
Debat Ballerup er kendt for at have særlig fokus både på børn og på sundhed.

Derfor arbejdes der også i alle vores dagtilbud, systematisk med temaet ’krop og bevægelse’, som er et af temaerne i lovgivningen om pædagogiske læreplaner.

Her i Ballerup har vi både gode kreative institutioner og pædagoger, derfor er opgaveløsningen mangfoldig, men fokus på opgaven – det har alle.

Sundhedsplejersken har også en meget vigtig rolle. Derfor er der også både fokus på gravide, på nybagte familier og på barnet fra allerførste færd. Sundhedsplejersken følger barnet – og familie og nogle familier får tilbudt flere besøg end andre, såfremt der er behov for dette. Vores Sundhedsplejerske har også haft forløb for børn med særlige udfordringer og deres familier – f.eks. vedr. bevægelse og kostvejledning m.m.

Center for Skoler og Institutioner er i gang med at implementere projektet ’Forældre som samarbejdspartnere 0 til 18 år’.

Det handler om at skabe et fælles værdigrundlag, for det meget vigtige og betydningsfulde samarbejdet mellem forældre og professionelle, som udgangspunkt for at varetage den fælles opgave omkring barnets trivsel og udvikling, herunder naturligvis sundhed.

Som titlen antyder, er tænkningen, at forældre og de ansatte er ligeværdige samarbejdspartnere, som bidrager ud fra forskellige ansvarsroller og muligheder.

Jeg kunne nævne mange flere gode tiltag fra Strike på Rosenlundsskolen, vores Idrætsfritter, byggelegepladser m.m. Vi gør faktisk ret meget for at sætte ind med en tidlig sundhedsindsats overfor vores børn!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *