Det sagde ordførerne, da de nikkede ja
Budget Det er valgår. Valgkampen banker voldsomt på døren. Alligevel valgte de politiske partier at blive enige om næste års budget.

Alle partier holdt fast i enighederne og lod ikke uenighederne få frit løb, da kommunalbestyrelsen i sidste uge vedtog budgettet for 2014.

Det er valgår. Men valgkampen nåede ikke for alvor ind i byrådssalen på rådhuset, hvor partierne hver især udtrykte tilfredshed med den aftale, de havde indgået med hinanden.

Oppositionen startede med at udtrykke tilfredshed med aftalen – med enkelte forbehold:

»I Ballerup har et parti alene flertallet, og det sætter naturligvis nogle begrænsninger for, hvor ultimative krav man kan fremsætte. Og det bærer aftalen naturligvis også præg af,« sagde Venstres gruppeformand, Kåre Harder Olesen:

»Der er dog mange gode ting i aftalen, ting, som vi er glade for at få gennemført i Ballerup. Og der er faktisk ingen uspiselige ting, så derfor er vi med,« sagde han:

»Venstre er med, når vi kan indgå en aftale, der flytter Ballerup i den rigtige retning. Og det gør denne aftale. Betyder det så, at vi har fået alle vores ønsker opfyldt? Nej, langt fra. Hvis det var tilfældet, var der jo ingen forskel på Venstrets og Socialdemokraternes politik.«

Stram styring

»I den konservative gruppe vægter vi de kommunale kerneområder og den borgernære service højt. Derfor er vi glade for budgetaftalen,« sagde den konservative gruppeformand, Karsten Kriegel:

»For at vi kan styrke vore kerneområder, er det forudsætningen, at kommunen har en god økonomi. Derfor har det også været vigtigt for os, at vi med dette budget overholder den overordnede økonomiske strategi,« sagde han:

»Samtidig har vi igennem mange år plæderet for vigtigheden af at nedbringe kommunens store gæld. Derfor er vi glade for, at der også i budgettet for 2014 er fundet penge til at afdrage fem mio. kroner ekstra på vores gæld. Der er tale om et godt og robust budget, men der er fortsat behov for stram styring.«

Tilfredshed

Socialdemokraternes gruppeformand, viceborgmester Tom Nielsen, var også tilfreds:

»Jeg er især tilfreds med de resultater, der er opnået i forhandlingerne. Resultater som vi i den socialdemokratiske gruppe fuldt ud går ind for – blandt andet fordi de jo alle er en del af vores ønsker for de kommende år,« sagde han:

»Der kan spekuleres meget i, hvilke partier der kan tage roserne for de enkelte forslag i aftalen, men alle fem partier bør roses for, at der er en nået en fælles aftale. Der er blevet filet lidt hist og slebet lidt her for at få det hele til at gå op. Personligt er jeg meget tilfreds med, at vi forhindrede flere fyringer af kommunalt ansat personale for at kunne gennemføre en minimal skattenedsættelse.«

Går i opfyldelse

»Det er meget positivt, at forbedringerne i budgettet giver øget beskæftigelse,« sagde SF’s gruppeformand, Ulrik Falk-Sørensen:

»Plejecentrene får lidt ekstra penge. Vi har været presset af økonomien til at gennemføre store besparelser, og besparelserne på plejecentrne har været for store. Det forbedres nu,« sagde han:

»Der kommer flere timer i folkeskolen til holddannelse og to voksne om eleverne. Ved sidste kommunalvalg var en sådan udvidelse et af hovedpunkterne i vores ønsker om fremtiden. For SF er det derfor et af vore politiske mål, der går i opfyldelse. Der kommer lidt længere åbningstid i daginstitutionerne. Der vil fra socialudvalget komme et forslag om lidt mere fleksible åbningstider.«

Dansk Folkepartis Birgitte Dahl tog også ordet og sagde kort:

»Dansk Folkeparti er også tilfredse. Vi er især glade for, at der kom penge til vores plejecentre.«

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *