Det første offensive budget i flere år
Ballerup-Rådhus-2.jpg
Partierne går i valgkamp uden at være uenige om budgettet for 2014. Et budget, hvor der ikke skal spares som i de foregående tre år. Foto: Kenn Thomsen
Budget I det sidste budget, der vedtages før kommunalvalget i november, er der ikke indlagt besparelser. Tværtimod er der 60 mio. kroner at gøre ekstra godt med på flere store områder.

Timingen er perfekt. Lidt over en måned før kommunalvalget vedtager kommunalbestyrelsen budgettet for 2014 – og for første gang i flere år er der på den ene side tale om et budget uden nye besparelser og på den anden side et budget med 60 mio. kroner ekstra at gøre godt med.

Budgettet blev vedtaget af en overraskende enig kommunalbestyrelse i går aftes.

Og politikerne var i gavehumør, her en måned før valget.

Der blev delt penge ud til et løft af folkeskolen, til udvidelse af åbningstiderne i daginstitutionerne, til en servicebus i Måløv, til udbygning af kulturhuset i Måløv, til forskønnelse af kommunens fællesarealer og trafikforhold, til flere kommunale praktikpladser til unge, til styrkelse af plejecentrene og meget andet.

Samtidig bliver der lagt flere penge i kommunekassen, lige som der bliver afdraget noget mere af kommunens gæld.

Og der røres ikke ved skatten – hverken den ene eller anden vej. Dog sænkes taksterne i fritidsordninger, fritidsklubber og på byggelegepladser.

Så efter en lille håndfuld spare-år er der tale om det første offensive budget. Et budget, der i forhandlingsfasen helt overraskende slet ikke gik valgkamp i.

Den store gavebod er åbnet, fordi kommunen har fået ekstraindtægter på næsten 74 mio. kroner. 12,4 af disse ryger direkte i kommunekassen, mens 60,6 mio. kroner fra 2014 til og med 2017 bruges til ovennævnte forbedringer og investeringer.

Investeringerne

Den største investering findes på skoleområdet, hvor der årligt frem over sættes seks mio. kroner af til holddannelsestimer.

Der bruges desuden 3,5 mio. til modernisering af de fysiske rammer på skolerne i forbindelse med realiseringen af helhedsskolen.

Der sættes 5,5 mio. kroner af til fysiske arbejdspladser på skolerne og seks mio. til yderligere IT.

Og på daginstitutionsområdet bruges der fire mio. kroner til at udvide åbningstiden i alle dagtilbud.

Plejecentrene får 1,5 mio. til at styrke servicen, og kommer vi til de udendørs områder i kommunen, gives der også en stor sum penge i budgettet.

Udendørs

Der gives samlet set 20 mio. kroner til vedligeholdelse af veje og grønne områder samt til renovering og vedligeholdelse af fællesarealer: fortove, broer, offentlige legepladser, løft til grøn vedligeholdelse og generel forskønnelse af eksisterende anlæg.

Frem til 2017 sætter der otte mio. kroner af til trafiksikkerhed. Hastigheden og støjen skal nedsættes på udvalgte gennemfartsveje og boligveje – eksempelvis Ballerup Boulevard og Bueparken.

Der sættes desuden 735.000 kroner af til en såkaldt ’straks-indsats’ for fjernelse af graffiti på kommunens bygninger.

Beskæftigelsen

Hvert år frem til 2016 vil Ballerup Kommune ekstraordinært bruge en halv mio. kroner til at etablere flere praktikpladser i kommunens egen organisation.

Der bruges fem mio. til at styrke samarbejdet med erhvervslivet og vækst og beskæftigelse og fire mio. kroner til at trafiksanere Lautrup-området, så trafikken i Lautrupparken især i myldretiden kan glide bedre.

Fællesskaber

Borgermillionen fortsætter. Der bruges desuden en halv mio. kroner til en mere fleksibel måde at bruge lokalerne i Sundhedshuset på Parkskolen og Frivillighedscentret på Tapeten.

1,5 mio. kroner bruges der til en yderligere udvidelse af Kulturhus Måløv. Kulturhuset skal have et større forsamlingslokale med plads til 100 deltagere.

I 2014 vil der køre et forsøg med en servicebus i Måløv. Det bruges der 600.000 kroner på.

På sundhedsområdet vil man opprioritere IT. Det giver man to mio. kroner til. Endelig bruges der 4,8 mio. kroner til at kompetenceløfte lederne i kommunen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *