Budget-enighed i kommunalt valgår
Kommunalbestyrelsen-2012.jpg
Der gik ikke kommunal valgkamp i forhandlingerne om budget 2014. Til gengæld var de fem partier forholdsvis hurtige om at nå frem til enighed - helt uden sværdslag. Foto: Flemming Schiller
Budget Ganske overraskende var partierne i kommunalbestyrelsen ikke længe om at finde til enighed om næste års budget.

Selv om der bliver stor kamp om vælgernes gunst om ganske få måneder, kunne de 25 politikere i Ballerup Kommunalbestyrelse helt uden sværdslag, uenighed, solomarkeringer og politiske slagsmål i sidste uge blive enige om at indgå en mundtlig aftale om budgettet for 2014.

Den mundtlige aftale blev så i går aftes – efter redaktionens slutning – konfirmeret helt behørigt ved budtettes andenbehandling i kommunalbestyrelsen.

Det var i tirsdags, at de endelige forhandlinger fandt sted, og efter fire timer var partierne sikre på at blive enighed. Det skulle kun tage yderligere et par timers finpudsning, før aftalen lå klar.

Budgettet for 2014 bliver det første budget i flere år uden nye besparelser. Tværtimod indeholder budgettet ekstraindtægter på 74 mio. kroner, som både bruges til nye investeringer og til at styrke kommunens kassebeholdning.

Budgettet indeholder uændret skatteprocent og sænkninger af taksterne i fritidsordninger, fritidsklubber og byggelegepladser.

Der skabes mulighed for at udvides åbningstiden i børneinstitutionerne. Der tilføres flere ressourcer til plejehjemmene, og som en forsøgsordning indsættes der en servicebus i Måløv.

En af de større forbedringer findes på skoleområdet, hvor der investeres seks mio. kroner til holddannelse, hvor to lærere kan være til stede i timerne, eller klassen kan deles.

Med budgetforliget forbedres Ballerup Kommunes økonomi med næsten 140 mio. kroner ved udgangen af 2014.

»Målrettet fokus og en stram økonomistyring har gjort, at Ballerup Kommune i dag har en robust økonomi, der kan modstå tab og udsving i indtægter og udgifter. Det har skaffet os råderum til investeringer og forbedringer. Vi skal dog stadigvæk passe på pengene, da vi fortsat er underlagt en stram økonomi,« siger borgmester Jesper Würtzen i en pressemeddelelse.

100 procent socialdemokratisk

»Alle punkterne i aftalen er rigtig gode punkter. For mig har det været vigtigt at lave en aftale, som så mange af partierne som muligt stod bag,« siger borgmesteren til Ballerup Bladet:

»Vi har flertal og kunne godt have kørt vores eget igennem. Men vi vil gerne samarbejde. Politik går jo ud på at finde fælles løsninger,« siger han og fortsætter:

»Vi har ikke givet noget op i aftalen. Der er ikke forandret noget på vores budgetforslag. Men alt det, vi er blevet enige om, er hundrede procent socialdemokratisk politik. For mig har det været vigtigt, at vi står sammen om det her – også selv om der er kommunalvalg om et år.«

Gennemført Venstre-politik

Heller ikke den borgerlige opposition søgte konfronationerbe og uenighederne, selv om valget banker på døren:

»Det er altid en overvejelse: Vi vil være med og få gennemført nogle sager, eller vil vi stå udenfor og markere vores synspunkter meget skarpt? Jeg skal indrømme, at jeg ikke forventede, at vi skulle gå med til en aftale,« siger Venstres gruppeformand og borgmesterkandidat, Kåre Harder Olesen, til Ballerup Bladet:

»Vi har en høj indkomstskat og grundskyld, men stod vi fast på skattelettelser, ville vi ikke komme videre. Derfor mødte vi ikke op med ultimative krav. Vi ønskede dog et generelt kvalitetsløft af folkeskolen. Vi kunne desværre ikke få en opkvalificering af dansk i 1. og 2. klasse, men vi fik et løft på seks mio. kroner til skolen.«

»Jeg er i politik for at få gennemført Venstre-politik, og der var ingen uspiselige ting i det, borgmesteren fremlagde. Og det er jo rigtig godt, at der nu er seks mio. kroner mere at drive skole for hvert år frem over.«

»Nu har vi to måneders valgkamp, hvor vi kan fortælle borgerne, hvad de vil få med et andet flertal end det nuværende: At vi skal have frigjort penge, som skal gives tilbage til borgerne,« siger Kåre Harder Olesen.

En konservativ sejr

Hos Konservative ser man budgetaftalen som en stor sejr, forklarer gruppeformand Karsten Kriegel til Ballerup Bladet:

»Vi har gennem hele forhandlingsforløbet haft fokus på børnene, særligt folkeskolen, hvor specielt holddannelse har været vores primære hjertesag. Derfor er budgetaftalen en stor sejr for os, da vi på dette punkt fik det, som vi ville have det. Vi skabte platformen for at gøre det til en central del af forhandlingerne, og alle tilsluttede sig den,« siger han:

»Vi er henrykte over, at man har fundet vores forslag om fleksible åbningstider i daginstitutionerne og en tilbageføring af midler til plejecentrene for at kompensere for den store besparelse, man foretog i 2013. Og vi er ikke mindst henrykte over, at man afsætter et ekstra beløb til afdrag på vores tårnhøje gæld.«

Det er dog ikke alt ved aftalen, der har været lige let at fordøje, erkender Karsten Kriegel:

»Der er selvfølgelig elementer i aftalen, vi ikke er tilhængere af, men sådan er forhandlinger. Men alt i alt har vi sat store, konservative fingeraftryk, som viser, at vi på trods af, at det er valgår, altid går konstruktivt ind i en forhandlingssituation.«

Læs også: Til gengæld slås DF – med sig selv

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *