Uændret grundskylds-promille i Ballerup
Debat Svar på læserbrev om ejendomsskat: Kære Agnete Hansen, tak for dit læserbrev.

Stigningen i grundskylden, som ejendomsbeskatningen beregnes på baggrund af, skyldes forhold, som kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune ikke er herre over.

Grundskylden udskrives med en promille af grundværdien, og kommunalbestyrelsen har alene ansvaret for at fastsætte størrelsen af grundskyldspromillen, mens SKAT står for ejendomsvurderingerne.

Ballerup Kommune har siden 1997 fastholdt en uændret grundskyldspromille bortset fra, at kommunen i forbindelse med kommunalreformen i 2007 overtog den amtskommunale grundskyld og i den forbindelse fik udmeldt en ny højere grundskyldspromille på 28,89 fra Indenrigsministeriet, og den promille har været fastholdt siden.

Selvom du som grundejer kan have oplevet, at din grundværdi i en periode er faldet, kan du godt opleve en stigning i den ejendomsværdiskat, du betaler. Det skyldes, at der i 2003 ved lov blev indført et loft over, hvor meget de samlede grundværdier, som grundskylden beregnes ud fra, må stige fra et år til det næste. Loftet er sat, så der højest kan ske en årlig stigning på 7 pct. Dette loft fastsættes af regeringen hvert år.

Da grundværdierne i f.eks. Ballerup Kommune i perioden fra 2003 er steget væsentlig mere end de 7 pct. årligt betyder det, at du som boligejer betaler skat på baggrund af ”loftsværdien” frem for den reelle grundværdi, som er højere end ”loftsværdien”.

På grund af stigningsloftet betaler mange husejere fortsat en lavere grundskyld end de egentlig skulle i forhold til den faktiske grundværdi. Disse husejere vil derfor fortsat opleve en stigende grundskyld.

Læs Agnetes indlæg fra sidste uges avis: Ode til min skat

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *