Smørum Rådhus skal ikke sælges, men være bypark
Debat Smørum Rådhus skal da ikke sælges, hvilket det nuværende byråd foreslår.

I stedet kan store dele af rådhuset rives ned til fordel for en ny central bypark og et arbejdende kulturhus.

Smørum byrådssal og tilhørende kantine bibeholdes, og disse bygninger ændres til et arbejdende kulturhus. Smørum kunstforening, der på nuværende tidspunkt har til huse under Boesagerskolens gymnastiksal, tænkes flyttet til det arbejdende kulturhus. Lokalerne under gymnastiksalen ændres til E-sport (computer sport).

Det resterende rådhus rives ned, og hele arealet udlægges til Smørum Bypark, som dermed kommer til at ligge på en meget central plads. Byparkarealet kan gå helt til skolestien i nord samt skolestien i vest og med Boesagerskolen og Smørum centerets parkeringsplads som naturlig afgrænsning i øst og syd. Dette areal skal f.eks. udlægges til:

• Udendørs sport

• Sankthans arrangementer

• Skov (udvidelse af ”skoven” ved regnvandsbassinet)

• Udvidelse af parkeringsforholdene til både Smørum Centeret og Smørum Idrætscenter

• Ændring/udvidelse af regnvandsbassinet til skaterpark

• Reservation af plads således svømmesalen på sigt kan udbygges

• Naturkunstudstilling (kunsten fra den gamle bypark).

Store dele af vejen mod øst fjernes, så den nuværende skov og regnvandsbassinet/skaterbanen bliver en naturlig del af Byparken. Indkørslen fra Flodvej skal ændres til rundkørsel, således at overgangen til idrætscenteret bliver mere tryg at færdes i.

Den nuværende bypark nedlægges, og der gives mulighed for at udstykke arealet med mellemhøje boliger. Provenuet skal bruges til finansiering af byparkprojektet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *