Nyttejob eller skræmme-aktivering?
Debat På det kommunale vælgermøde i Bispevangen i tirsdags gik de radikale ind for nyttejobs! Kun Enhedslisten talte imod.

Sagen er, at 25.000 har mistet deres ret til dagpenge i de første syv måneder af 2013, og endnu flere har udsigt til at miste dagpengeretten. Alligevel har den nye regering ikke sat en stopper for den borgerlige regerings mangeårige og massive mistænkeliggørelse og kontrol.

Regeringen har siden dagpengereformens gennemslag forklaret, at afkortningen af dagpengeperioden og fordoblingen af arbejdskravet blev gennemført for at hjælpe de arbejdsløse i arbejde.

Som under den borgerlige regering står vi overfor det brutale synspunkt, at kun truslen om tab af forsørgelsesgrundlag – tiggerstaven – har effekt i beskæftigelsespolitikken.

På intet tidspunkt har det åbenbart strejfet de ledende kræfter i regeringen, at forklaringen på den store arbejdsløshed skyldes ét grundlæggende forhold, nemlig at der ikke arbejde nok i samfundet.

Samtidig med, at regeringen sætter fokus på tiggerstaven, har vi oplevet, hvordan stort set alle medier har ført store kampagner mod de arbejdsløse for at være dovne og initiativløse.

Det seneste politiske reformskud er så regeringens kontanthjælpsreform, der indfører det nye begreb, »nytteindsats« – eller nyttejob.

Her skal de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere fra den 1. januar 2014 arbejde for deres kontanthjælp på »nyttige« områder i samfundet.

I den officielle regeringspolitik skal der med andre ord udføres samfundsnyttigt arbejde på kontanthjælpen – uden overenskomst og uden overenskomstmæssige rettigheder.

Igen oplever vi, hvordan der lægges pres på vores overenskomster og på normeringen i den offentlige sektor.

De arbejdsløse på kontanthjælp skal fremover underkastes et regime, hvor »skræmmeaktivering« skal få dem væk fra de offentlige kasser. Arbejdsløsheden er skabt af kapitalismen – ikke af de arbejdsløse – for at holde lønnen nede.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *