Når tavshed er guld
Debat Reaktion på læserbreve om ejendomsskat.

Ballerup Kommune svarer 17. september Agnete Hansen om hvorfor ejendomsskatten bare stiger og stiger som en luftballon her i kommunen,- Ja, så skyldes det ene og alene forhold som kommunalbestyrelsen ikke er herre over.

Spørgsmålet kom fra Agnete Hansen ugen før og har selvfølgeligt været endevendt på direktionsgangene, og formentlig mundede ud i at borgmesteren har bedt sin direktør om at finde et godt svar, på et prikære spørgsmål, hvilket så Direktør Søren Krøigaard gør og modtager derfor et skulderklap, for at finde og videresende svaret i Ballerup Bladet, efter et ok tegn fra borgmesteren, vil jeg tro.

Se det er en direktør enhver kommune ville ansætte for enhver pris. Fordi den efterfølgende forklaring i hans svarskrivelsen slører fuldstændig billedet og smadrer fuldstændig forståelsen for de fleste,- når det så beskedent som overhovedet muligt i de følgende afsnit yderligere forklares af ham; -at kommunalbestyrelsen alene har ansvaret for fastsættelsen af størrelsen på grundskyldspromillen, mens Skat står for selve ejendomsvurderingen, ses de uskyldige øjne blinke…

Jamen, jamen fortæl dog Agnete Hansen uden alt det ministerielle omsvøb, at kommunen endnu er herre i eget hus og derfor sagtens kunne forøge promillen, godt nok kun en anelse, – men derimod glæde sine borger med at sætte den ekstremt meget ned, indenfor lovområdet, 16 til max. 34 promille Hvor Ballerup er landet på godt 29 promille. Hvilket er tæt på lovens grænse på 34 promille.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *