Hvad vil SF i Ballerup?
Debat KV13: SF vil styrke folkeskolen, så den bliver et solidt fundament for alle børns trivsel og udvikling.

SF vil gøre folkeskolen til et dynamisk vækstområde, så alle børn udfordres på deres præmisser.

Vi vil investere i et stærkt fællesskab og styrke inklusionsopgaven i folkeskolen.

Vi vil medvirke til at, uddannelsesinstitutioner, kommune og erhvervsliv går sammen for at skabe de optimale rammer for vækst og udvikling af lokalsamfundet.

SF vil tage et ansvar for udvikling af muligheder for, borgere med sociale udfordringer.

Vi vil sørge for bedre integration på arbejdspladsen.

SF vil fortsat modarbejde de nedskæringer der medfører, at de i forvejen dårligst stillede kommer til at bære de største byrder. Vi skal bruge ressourcerne på social- og sundhedsområdet bedre, og vi skal i højere grad understøtte forebyggelse og samarbejde i folkesundhedsperspektiv.

Vi vil forebygge og bekæmpe trivsels- og trygheds-problemer, ved at skabe rammer for det gode liv og for et stærkt og sundt lokalsamfund.

SF vil rette størst opmærksomhed mod de socialt belastede områder. Vi vil forebygge og bekæmpe ulighed, for når vi løfter i fællesskab bliver vi hinandens sikkerhedsnet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *